Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet fördelade 2013 cirka 5,7 miljarder kronor i forskningsstöd och är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Forskningsområden

Vi ger stöd till forskning inom forskningsinfrastrukturer, medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning och utveckling samt utvecklingsforskning.

Expertgranskning

Varje år inkommer ett stort antal bidragsansökningar till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens.

Arbetet görs av beredningsgrupper som består av aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom de områden som ansökningarna berör. Denna form av expertgranskning kallas peer review och är en del i den kvalificerade kvalitetsgranskning som görs.

Besluten om fördelning av forskningsbidrag fattas av respektive ämnesråd/kommitté, på grundval av detta arbete.  

Läs mer om bedömningsprocessen

Stödformer

Huvuddelen av vårt forskningsstöd går till projekt som initierats av forskarna själva och bedömts som mest lovande av andra forskare i peer review-processen. Vi ger även stöd till annat, till exempel forskningens infrastrukturer och forskningsmiljöer .

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-28

Illustration av Vetenskapsrådets totala forskningsstöd (5,7 miljarder kronor) fördelade på olika områden och stödformer. Klicka på bilden för att göra den större.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningsstöd i årsredovisningen för 2013.

Årsredovisning för 2013PDF