Expertgrupp för försöksdjursvetenskap

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap har en beredande och rådgivande roll till Vetenskapsrådet.

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap ska:

  1. bistå Vetenskapsrådet i arbetet med granskning, bedömning och prioritering av ansökningar som rör försöksdjur,
  2. lämna förslag till beslut om finansiering av forskning inom försöksdjursområdet,
  3. bistå Vetenskapsrådet med bevakning, analys och information om försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  4. utarbeta underlag för Vetenskapsrådets yttranden, ställningstaganden och riktlinjer i frågor som rör försöksdjur,
  5. utarbeta underlag inom försöksdjursområdet för Vetenskapsrådets publikationer,
  6. utarbeta underlag och genomföra förberedelser för Vetenskapsrådets kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet,
  7. på Vetenskapsrådets uppdrag representera Vetenskapsrådet i nationella och internationella sammanhang.

Ledamöter

Ledamöter i expertgruppen för försöksdjursvetenskap

Kontaktperson på Vetenskapsrådet

Karin Tegerstedt

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2009-08-26