Beredningsgrupper

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer och prioriterar varje år drygt 6000 ansökningar efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av cirka 800 aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom olika områden.

Det finns beredningsgrupper inom forskningsinfrastruktur, humaniora och samhällsvetenskap, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt utvecklingsforskning.

Beslut om fördelning av bidragen fattas sedan av ämnesråden och kommittéerna på grundval av detta arbete.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-23

Ny hantering av genusforskning

Expertgruppen för genusforskning upphörde 1 januari 2014. Genusvetenskap inordnas som ett eget ämne i en beredningsgrupp inom HS. Ämnesintegrerade genusansökningar integreras i den ämnesorganiserade beredningsorganisationen. Tvärvetenskapliga ansökningar med genusforskning som en komponent kommer att hanteras inom den tvärvetenskapliga beredningen.