Återrapportering

Forskare med bidrag från Vetenskapsrådet ska göra ekonomisk och i de flesta fall även vetenskaplig återrapportering. Här hittar du information om hur återrapporteringen går till.

Ekonomisk återrapportering 2017

Bidrag beslutade om före 2015 - via blankett

För bidrag som har beslutats om före 2015 begärs slutlig ekonomisk återrapportering in. Denna ska göras på samma sätt som tidigare år, via blanketten nedan. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum som blanketten ska vara inlämnad. För de flesta bidrag gäller den 31 mars.

Blankett - ekonomisk återrapportering (används för bidrag beslutade om före 2015)Word

Bidrag beslutade om från och med 2015 – via Prisma

För bidrag som har beslutats om från och med 2015 begärs årlig och slutlig ekonomisk återrapportering in via Prisma. Mer omfattande uppgifter än tidigare kommer att tas in, till exempel en redovisning av hur lön har fördelat sig på olika kategorier (projektledaren, doktorander, övrig forskande personal samt teknisk/administrativ personal). Om det är svårt att få fram exakta siffror på hur lönerna fördelat sig mellan kategorierna, räcker det med en uppskattning. Skälet till att vi tar in uppgifterna är att de utgör ett viktigt underlag i vårt arbete med att utveckla och utforma våra bidragsformer på bästa sätt.

Det är ekonomen vid lärosätet som fyller i uppgifterna i Prisma och registrerar rapporten. Rapporten går sedan vidare till projektledaren för godkännande innan den går vidare till Vetenskapsrådet.

Datum för återrapportering via Prisma 2017

Målsättningen är rapporterna i Prisma ska gå att börja fylla i från och med april. Rapporterna ska vara inlämnade senast i september, exakt datum är inte fastställt. För de flesta bidrag beslutade om 2015 står det i dokumentet "Godkännande av villkor" att återrapporteringen ska göras mellan 1 januari-31 mars 2017. Dessa datum kan du därmed bortse från. Berörda ekonomer och projektledare kommer att få ett mejl när rapporterna i Prisma blir tillgängliga.

Följande ekonomiska uppgifter ska redovisas via Prisma (gäller för bidrag beslutade om från och med 2015)PDF

I Prismas användarstöd finns instruktioner som beskriver hur du återrapporterar:

Instruktioner till dig som forskarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktioner till dig som ekonomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskaplig återrapportering - via blankett

De projektledare som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in vetenskaplig återrapportering 2017 gör det via blanketterna nedan.

Humaniora och samhällsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse humaniora och samhällsvetenskapWord

Konstnärlig forskning och utveckling

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse konstnärlig forskning och utvecklingWord

Medicin och hälsa

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse medicin och hälsaWord

Naturvetenskap och teknikvetenskap

För NT krävs ingen vetenskaplig slutredogörelse.

Utbildningsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse utbildningsvetenskapWord

Utvecklingsforskning

Vetenskaplig slutredovisning av Projektbidrag (tidigare uforsk) och Swedish Research Links inom utvecklingsforskning görs i form av en webbenkät. Maila till anna.herou@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Internationell postdok

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse för Internationell postdokWord

Genusforskning

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse GenusforskningPDF

Slutrapport - industridoktorandprojekt

Blankett för slutrapport industridoktorandprojektWord

Konferensbidrag

Blankett för vetenskaplig återrapportering av konferensbidragWord

Vetenskaplig återrapportering av övriga bidrag

Blankett för vetenskaplig återrapportering av övriga bidragWord

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Kontakt

Frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma? Kontakta rapportering@prisma.research.se