Bidragsbeslut

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar varje år. Besluten om bidragsfinansiering publicerar vi här på vår webbplats. Som sökande kommer du också att få besked via ditt personliga konto i Prisma.

I tabellen nedan ser du när höstens beslut publiceras. I vänstermenyn hittar du även tidigare bidragsbeslut.


Bidrag

Beslut publiceras

Marie Skłodowska Curie International Career Grant

15 september

Stora utlysningen - Konstnärlig forskning

21 september

Rambidrag Röntgen Ångström Cluster

8 oktober

Stora utlysningen - Utbildningsvetenskap

29 oktober

Stora utlysningen - Medicin och hälsa

29 oktober

Stora utlysningen - Natur- och teknikvetenskap

3 november

Stora utlysningen - Utvecklingsforskning (inkl. SRL)

3 november

Stora utlysningen - Humaniora och samhällsvetenskap

5 november

Gästprofessurer

5 november

NOS-HS workshops

9 november

Forskningssamarbete Kina-Sverige

25 november

Konferensbidrag

1 december

Internationell postdok

2 december

NOP-HS tidskriftsstöd

2 december

Rambidrag klinisk behandlingsforskning

4 december

Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet

8 december

Forskningsinfrastruktur

17 december

Forskningssamarbete Indien

ej fastställt

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-23

Beviljade bidrag

I Vetenskapsrådets projektdatabas kan du se vilka projekt som beviljats samt läsa de populärvetenskapliga beskrivningarna av projekten. Databasen innehåller projekt som är beslutade fram till 2014-12-31.

Vetenskapsrådets projektdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I SweCRIS hittar du information om projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt. SweCRIS är en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning. 

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Till SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster