Bidragsbeslut

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar varje år. Besluten om bidragsfinansiering publicerar vi här på vår webbplats. Som sökande kommer du också att få besked via ditt personliga konto i Prisma.

Nedan ser du vilka datum som besluten för 2016 kommer att publiceras. Ungefär samtidigt som besluten publiceras på webben, kommer du som sökande att se ditt beslut och yttrande på ditt personliga konto i Prisma. För några av utlysningarna är inte datumet bestämt, vilket framgår nedan.

Publicering av bidragsbeslut 2016

Utlysning

 

 Område*

 

 Publiceringsdatum

 

Projektbidrag

 

KF

 

15/9

 

Tage Erlanders gästprofessur

 

NT

 

5/10

 

Projektbidrag (MH)

 

MH

 

27/10

 

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

MH

 

27/10

 

 

Etableringsbidrag (MH)

 

MH

 

27/10

 

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

MH

 

27/10

 

Forskarskola inom bioinformatik

MH

 

27/10

 

Projektbidrag

 

NT

 

2/11

 

Etableringsbidrag

 

NT

 

2/11

 

Projektbidrag

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning om rasism

 

HS

 

3/11

 

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

 

HS

 

3/11

 

Olof Palmes gästprofessur

 

HS

 

3/11

 

Projektbidrag

 

UV

 

3/11

 

Projektbidrag

 

 

UF

 

Preliminärt i november, datum ej fastställt

 

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes

UF

 

 

Preliminärt i november, datum ej fastställt

 

Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish Research Links

 

UF

 

 

 

Preliminärt i november, datum ej fastställt

 

 

Proof of concept


MH NT

 

 7/11

 

Konferensbidrag (höstutlysningen)

HS KF MH NT UV

15/11

 

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

NT

22/11

Internationell postdok

(höstutlysningen) 

 

HS KF MH NT UV

 

29/11

 

 

Research Collaboration – China-Sweden: Network grant

 

NT

 

 

Slutet av november, datum ej fastställt

 

Konsolideringsbidrag

 


HS MH NT UV

 

6/12

 

 

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

 

KBF

 

 

7/12

 

 

Bidrag för forskningssamarbete Indien-Sverige 2015

 

 

MH NT

 


 

Under hösten, datum ej fastställt


 

Projektbidrag inom neutronspridning

 

 

FI, HS, MH, NT

 

I december, datum ej fastställt

 

Bidrag till forskningsmiljö

NT

Februari 2017, datum ej fastställt

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-10-12

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Tidigare beviljade bidrag - sök i databaser

I Vetenskapsrådets projektdatabas kan du se vilka projekt som beviljats samt läsa de populärvetenskapliga beskrivningarna av projekten. Databasen innehåller projekt som är beslutade fram till 2014-12-31.

Vetenskapsrådets projektdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I SweCRIS hittar du information om projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt. SweCRIS är en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning. 

Till SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster