Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, forskningsinfrastruktur

I våras inkom 52 ansökningar inom forskningsinfrastruktur till Vetenskapsrådets stora utlysning. 

Bidragsbeslut publiceras här den 20 november.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-16