Bidragsbeslut Internationell postdok våren 2016

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok våren 2016. Av 239 sökande har 41 beviljats. Den totala summan beviljade medel är nästan 127 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok våren 2016 i Excel 2010Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 239 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 17,2 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 107 kvinnor, varav 21 beviljades. 132 män sökte och 20 beviljades. Beviljandegraden är därmed 19,6 procent för kvinnor och 15,2 procent för män.

Bidragsstorlek

Bidraget är en schablon om 1 050 000 kronor per år.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utbildningsvetenskap

74

13

Medicin och hälsa

70

12

Naturvetenskap och teknikvetenskap

95

16

 

Under perioden 2016–2019 kommer nästan 127 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 19 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Vad händer nu?

Under juni kommer ditt beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, så kallat Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i juli 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade Godkännande av villkor.

Bidraget kan disponeras i upp till ett år efter att beviljad bidragsperiod är avslutad. Efter detta år krävs särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, för att bidraget ska kunna disponeras ytterligare tid. Bidragsperioden börjar 1 juli 2016.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till

Kontaktpersoner vid frågor

Frågor om bidragsbeslut kan ställas via e-post till vrpostdok@vr.se eller per telefon till nedanstående personer.

Emmie Chau, +46 (8) 546 44 022

Katayon Amini +46 (8) 546 44 026 

Sung Za Ödelycke, +46 (8) 546 44 172

Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252


Senast uppdaterad: 2016-10-20

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands.

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 23 februari 2016. Nästa utlysning öppnar den 17 augusti och stänger den 13 september.

Läs mer om Internationell postdok

Läs statistik över Internationell postdok sedan bidragsformen infördes 2012