Bidragsbeslut Internationell postdok hösten 2013

Beslut för vårens utlysning inom Internationell postdok publiceras här i början av juni 2014.

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok hösten 2013. Av 279 sökande har 41 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 126 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2013 i Excel 2010Excel 2007

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2013 i Excel 1997-2003Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljade bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 279 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 14,7 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 129 kvinnor varav 19 beviljades. 150 män sökte och 22 beviljades. Beviljandegraden är således 14,7 procent både för kvinnorna och männen.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden
Ämnesområde Avslag Beviljat Totalsumma
Humaniora och samhällsvetenskap 52 10 62
Konstnärlig forskning och utveckling 0 0 0
Medicin och hälsa 76 13 89
Naturvetenskap och teknikvetenskap 105 18 123
Utbildningsvetenskap 5 0 5

Under perioden 2013-2016 kommer drygt 126 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 19 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Observera att ovanstående statistik är preliminär och kan komma att ändras.

Vad händer nu?

Under december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag till Internationell postdok. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten underteckna och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast inom tre månader efter att du fått ditt beslut.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i januari 2014 och betalas ut månadsvis under förutsättning att vi har fått tillbaka undertecknat godkännande av villkor för övriga bidrag. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade godkännandet av villkor för övriga bidrag.

Bidraget kan disponeras i upp till ett år efter att beviljad bidragsperiod är avslutad. Efter detta år krävs särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, för att bidraget ska kunna disponeras ytterligare tid.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till.

Frågor?

Har du frågor, kontakta:

Nina Glimster, +46 (8) 546 44 215, nina.glimster@vr.se

Sung Za Ödelycke, +46 (8) 546 44 172 , sung-za.odelycke@vr.se

Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252, winnie.birberg@vr.se

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-12

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands. 

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 25 februari 2014. Beslut publiceras i början av juni 2014.

Läs mer om Internationell postdok

Läs statistik över Internationell postdok sedan bidragsformen infördes 2012