Stora utlysningen 2014

I våras inkom 5 756 ansökningar till projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i Vetenskapsrådets stora utlysning. Under oktober och november publicerar vi här bidragsbesluten för stora utlysningen 2014.

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Forskningsinfrastruktur (publiceras 20 november)

Humaniora och samhällsvetenskap (publiceras 30 oktober)

Konstnärlig forskning (publiceras 24 september)

Medicin och hälsa (publiceras 30 oktober)

Naturvetenskap och teknikvetenskap (publiceras 3 november)

Utbildningsvetenskap (publiceras 3 november)

Utvecklingsforskning (publiceras 4 november)

Ämnesövergripande utlysningar

Bidrag till framstående yngre forskare (publiceras 4 november)

International Career Grant (publiceras 4 november)

Projektbidrag – Neutronspridning (3 oktober)


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Detta ingick i stora utlysningen

I 2014 års stora utlysning ingick ett antal olika bidrag, bland annat projektbidrag, inom alla ämnesområden. Du hittar utlysningstexterna i arkivet med stängda utlysningarlänk till annan webbplats

Projektbidrag

 • Projektbidrag (HS)
 • Projektbidrag (KF)
 • Projektbidrag (MH)
 • Projektbidrag (NT)
 • Projektbidrag (U)
 • Projektbidrag (UF)

Projektbidrag med inriktning

 • Projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (MH)
 • Projektbidrag – Forskning om det civila samhället (HS)
 • Projektbidrag – Demokrati och offentlig förvaltning (HS)
 • Projektbidrag – Lärande-hjärna-praktik (U)
 • Projektbidrag – Neutronspridning (alla)

Projektbidrag för unga forskare

 • Projektbidrag för unga forskare (MH)
 • Projektbidrag för unga forskare (NT)

Andra bidrag

 • Rambidrag för strategisk energiforskning (NT)
 • Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (NT)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (HS), (U), (KFoU)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (MH)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (NT)
 • International Career Grant (alla)
 • Swedish Research Links (alla)

Stöd till forskningsinfrastruktur

 • Infrastruktur – planeringsbidrag
 • Infrastruktur – driftsbidrag (förlängt bidrag för nationell infrastruktur)
 • Infrastruktur - driftsbidrag (deltagande i internationell infrastruktur)
 • Infrastruktur – bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
Infra = Forskningsinfrastruktur
KF = Konstnärlig forskning
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning