Blanketter

Här kan du ladda ned Vetenskapsrådets blanketter för exempelvis ekonomisk redovisning och för vetenskaplig slutredogörelse.

Administration

Byte av medelsförvaltare, projektledare eller andra förfrågningar

Om du under din bidragsperiod till exempel vill byta medelsförvaltare, projektledare eller förlänga din dispositionstid gör du detta via Prisma i form av en så kallad förfrågan. Läs mer här

Ekonomisk redovisning

Målsättningen är att den ekonomiska återrapporteringen hanteras via Prisma från och med våren 2017. Fram tills dess lämnas detta in via nedanstående blankett.

Blankett för ekonomisk redovisning för forskare som ska redovisa forskningsbidragWord
Anvisningar för ekonomisk redovisningPDF
Financial Reporting FormPDF
Instructions for Financial ReportingPDF

Dyrbar vetenskaplig utrustning

Blanketten gäller inte medeldyr utrustning, vid redovisning av sådan används blanketten för ekonomisk redovisning, se längre upp på sidan. Blanketten ska användas både för redovisning av upphandling och slutredovisning.

Redovisning av upphandling och slutredovisning av dyrbar vetenskaplig utrustningExcel

Vetenskaplig slutredogörelse

Målsättningen är att den vetenskapliga återrapporteringen hanteras via Prisma från och med våren 2017. Fram tills dess lämnas detta in via nedanstående blanketter.

Humaniora och samhällsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse humaniora och samhällsvetenskapWord

Konstnärlig forskning och utveckling

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse konstnärlig forskning och utvecklingWord

Medicin och hälsa

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse medicin och hälsaWord

Naturvetenskap och teknikvetenskap

För NT krävs ingen vetenskaplig slutredogörelse, däremot en ekonomisk redovisning. Blankett finns högre upp på denna sida.

Utbildningsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse utbildningsvetenskapWord

Utvecklingsforskning

Vetenskaplig slutredovisning av Projektbidrag (tidigare uforsk) och Swedish Research Links inom utvecklingsforskning görs i form av en webbenkät. Maila till anna.herou@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Internationell postdok

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse för Internationell postdokWord

Genusforskning

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse GenusforskningPDF

Slutrapport - industridoktorandprojekt

Blankett för slutrapport industridoktorandprojektWord

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-20