Beredningshandbok humaniora och samhällsvetenskap

Jag vill här ta tillfället i akt att hälsa dig varmt välkommen som vetenskaplig granskare av forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Genom att acceptera uppdraget har du valt att ingå i det slitstarka peer-review-system som under en lång följd av år visat sig fungera väl för att bedöma den vetenskapliga potentialen i ansökningar om forskningsbidrag. Vi är mycket tacksamma för att du velat ta på dig uppdraget och göra en viktig insats i det ständigt fortgående arbetet med att se till att Vetenskapsrådet stöder forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Vi hoppas också att du ska få personligt utbyte av att delta i den intensiva process du har framför dig.

Denna handbok är tänkt att fungera som ett verktyg för dig som är ledamot i någon av beredningsgrupperna i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredningsprocessen inom humaniora och samhällsvetenskap går till.

Även om riktlinjerna gäller specifikt för beredningsarbetet inom humaniora och samhällsvetenskap ska de alltid ses som komplement till de generella riktlinjer som fastslagits för hela Vetenskapsrådets beredningsarbete (vid behov, se bilagor).

Vissa uppgifter kan komma att uppdateras under arbetets gång. Du kommer då att få kompletterande information från din beredningsgruppsordförande eller från respektive handläggare vid Vetenskapsrådet.

Kerstin Sahlin

Huvudsekreterare
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-05-13