Beredningshandbok forskningsinfrastruktur

Denna handbok är tänkt att fungera som en hjälp för dig som fått uppdraget som granskare för Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI. Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredning och bedömning går till för de bidragsformer som utlyses inom infrastrukturområdet. Den innehåller också information om Vetenskapsrådets allmänna riktlinjer.

Praktiska anvisningar finns om hur betygssättning av ansökningar görs i det webbaserade verktyget VR-Review ingår, liksom instruktioner om hur yttrandena, som används som beslutsunderlag och sedan sänds till den sökande, ska skrivas.

Arbetet med att granska ansökningar är en viktig del av RFI:s verksamhet och kompletterar det löpande arbetet med strategier, uppföljning och utvärdering av infrastrukturer. Ditt uppdrag som ledamot i en av RFI: beredningsgrupper är ett viktigt förtroendeuppdrag. Välkommen som granskare för RFI.

Juni Palmgren
huvudsekreterare
Rådet för forskningens infrastrukturer

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-05-12