Beredningshandbok naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsprocessen för ansökningar till Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap drar nu igång på allvar. Alla vi som är inblandade är naturligtvis angelägna om att slutresultatet skall bli den bästa möjliga fördelningen av forskningsanslaget. En förutsättning för att nå detta mål är tillgång till god information om beredningsprocessens alla delar. Syftet med beredningshandboken är att ge dig som granskare det stöd som krävs för att genomföra ditt uppdrag på bästa sätt.

Beredningshandboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredning och bedömning går till för de olika bidragsformer, som utlyses inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Den innehåller information om Vetenskapsrådets allmänna riktlinjer samt de riktlinjer som är specifika för Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. I beredningshandboken hittar du också praktiska anvisningar om hur betygssättningen går till, liksom instruktioner för hur yttrandena ska skrivas. Även om målet med beredningsprocessen är att fördela ämnesrådets anslag på bästa sätt, är det också mycket viktigt att vi avger yttranden av hög kvalitet.

Arbetet med att granska ansökningar utgör basen för ämnesrådets verksamhet. Att vara ledamot i en av ämnesrådets beredningsgrupper är ett viktigt förtroendeuppdrag. Min erfarenhet är att det naturligtvis innebär mycket arbete, men att det samtidigt är intressant och givande eftersom det ger en överblick över ett lite bredare område än det man normalt stöter på i sin vardag som forskare. Jag hoppas att du kommer att uppskatta beredningsarbetet och att du känner att din insats är till nytta för svensk naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning.

Välkommen som granskare för Vetenskapsrådet!

Lars Kloo, Vik Huvudsekreterare, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-02