Beredningshandbok utbildningsvetenskap

Välkommen som granskare av årets ansökningar inom utbildningsvetenskap!

I beredningsgrupperna för utbildningsvetenskap möts forskare från flera olika discipliner för att gemensamt granska och bedöma den vetenskapliga kvaliteten i ansökningar om lärande, undervisning, utbildning och bildning i olika sammanhang. Forskning med stark koppling till förskolans och skolans verksamhet och utveckling är en ytterst betydelsefull del av denna forskning.

Det är ett viktigt arbete som utförs av grupperna för att främja forskning av allra högsta kvalitet inom området. I denna handbok har vi sammanställt regler och riktlinjer för beredningsarbetet, både sådant som gäller allmänt för Vetenskapsrådet och sådant som är specifikt för utbildningsvetenskap. Här finns hålltider för beredningen, kontaktuppgifter och praktisk information om vårt nya webbaserade verktyg för ansökningar och yttranden, Prisma.

Eva Björck

Huvudsekreterare för utbildningsvetenskap
Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-05-13