Beredningshandbok utbildningsvetenskap

I beredningsgrupperna för utbildningsvetenskap möts forskare från flera olika discipliner för att gemensamt granska och bedöma den vetenskapliga kvaliteten i ansökningar om bildning, utbildning, undervisning och lärande för olika åldrar och i olika sammanhang. Det är ett viktigt arbete som utförs av grupperna för att främja forskning av allra högsta kvalitet inom området.

I denna handbok har vi sammanställt regler och riktlinjer för beredningsarbetet, både sådant som gäller allmänt för Vetenskapsrådet och sådant som är specifikt för utbildningsvetenskap. Den för året nya gemensamma bedömningskriterierna beskrivs här, liksom den nya sjugradiga betygsskalan. Här finns också hålltider för beredningen, kontaktuppgifter och praktisk information om vårt webbaserade verktyg för ansökningar och yttranden, VR-Review.

Eva Björck
Huvudsekreterare för utbildningsvetenskap
Vetenskapsrådet

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2013-11-19