Stängda utlysningar

Här visas utlysningar från 2011 och framåt vars ansökningsdatum har gått ut.


Resultat: 1-25 av 226

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

Stängda utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Kerstin Hesselgrens gästprofessur HS 2017-02-21
Olof Palmes gästprofessur HS 2017-02-21
Tage Erlanders gästprofessur NT 2017-02-21
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Klinisk behandlingsforskning 2017-02-21
Internationell postdok HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2017-02-21
Konferensbidrag HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2017-02-21
Projektbidrag inom neutronspridning Infra HS MH NT 2016-09-21
Research Collaboration – China-Sweden: Network grant NT 2016-09-19
Konferensbidrag HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2016-09-13
Internationell postdok HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2016-09-13
NOP-HS Scientific Journal Grants HS 2016-09-13
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Klinisk behandlingsforskning 2016-09-13
Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes UF 2016-05-24
Forskarskola inom bioinformatik MH 2016-05-24
Proof of concept MH NT 2016-05-17
Bidrag till forskningsmiljö (NT) NT 2016-05-17
Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish Research Links UF 2016-04-19
Projektbidrag inom utvecklingsforskning UF 2016-04-19
Projektbidrag inom energiriktad grundforskning NT 2016-04-05
Projektbidrag för forskning om rasism HS 2016-04-05
Projektbidrag (UV) UV 2016-04-05
Etableringsbidrag (NT) NT 2016-04-05
Projektbidrag (NT) NT 2016-04-05
Projektbidrag inom konstnärlig forskning Konstnärlig forskning 2016-03-15
Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) MH 2016-03-15

Resultat: 1-25 av 226

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-24