RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan. Tidigare års utlysningstexter hittar du här.

Kommande utlysningar

På sidan Våra bidrag har vi samlat information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

 


Aktuella utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Konferensbidrag HS KF MH NT UV 2016-09-13
Internationell postdok HS KF MH NT UV 2016-09-13
NOP-HS Scientific Journal Grants HS 2016-09-13
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning KBF 2016-09-13
Research Collaboration – China-Sweden: Network grant NT 2016-09-19
Projektbidrag inom neutronspridning FI HS MH NT 2016-09-21

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-22