RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan.

Att tänka på!
Inom projektbidragen finns extra medel för områdena komparativ forskning (HS), farmaci (MH), vårdforskning (MH), psykiatri (MH), energiriktad grundforskning (NT) samt forskningssamarbete med Indien (MH, NT). För att få Information om de särskilda satsningarna: klicka i listan på bidragsformen "Projektbidrag" inom respektive ämnesområde.

För bidragsformen Projektbidrag för unga forskare (MH) finns extra medel för områdena farmaci, psykiatri samt vårdforskning. 
Inom Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH) finns extra medel för psykiatri, vårdforskning samt åldrande och hälsa.


Aktuella utlysningar
Bidragsform Ämnesområde* Sista ansökningsdag
Kerstin Hesselgren- och Olof Palme-professurerna HS 2014-05-05
Tage Erlander-professuren NT 2014-05-05
Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö Infra HS KF MH NT U 2014-06-13

Våra bidrag

Här hittar du information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

Läs mer om våra bidrag

English?

Calls for proposals In English

* Förkortningar av ämnesområden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
Infra = Forskningsinfrastruktur,
KF = Konstnärlig forskning och utveckling,
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
U = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-18