Våra bidrag 2015

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2015. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande. I menyn till vänster hittar du kort information om respektive bidrag som utlyses 2015.

Ytterligare utlysningar än de som här presenteras kan tillkomma under 2015, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Ämnesövergripande utlysningar
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Rådsprofessorprogram22 jan26 feb
Marie Skłodowska Curie International Career Grant 22 jan26 feb
Internationell postdokUtlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 augUtlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept
KonferensbidragUtlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 augUtlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept
Humaniora och samhällsvetenskap
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Kerstin Hesselgrens gästprofessur 22 jan12 mars
Olof Palmes gästprofessur 22 jan12 mars
Projektbidrag17 feb23 mars
NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter11 aug22 sept
Klinisk behandlingsforskning
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Rambidrag Klinisk behandlingsforskning Skiss: 17 feb, Fullständig: 9 juniSkiss: 19 mars, Fullständig: 15 sept
   
Konstnärlig forskning
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Projektbidrag Konstnärlig forskning17 feb23 mars
Naturvetenskap och teknikvetenskap
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Tage Erlanders gästprofessur 22 jan12 mars
Projektbidrag17 feb31 mars
Projektbidrag Unga forskare17 feb31 mars
Projektbidrag Energiriktad grundforskning13 mars16 april
Forskningssamarbete Indien-Sverigeseptember 
   
Utbildningsvetenskap
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Projektbidrag17 feb23 mars
   
Utvecklingsforskning
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Projektbidrag Utvecklingsforskning17 feb26 mars
Swedish Research Links17 mars21 april
Dela |

Senast uppdaterad: 2015-08-31

Internationell rekrytering

Med anledning av budgetför-ändringar i Vetenskapsrådets regleringsbrev 2015 kommer inte bidraget utlysas som planerat under 2015.

Läs mer