Våra bidrag 2015

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2015. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande. I menyn till vänster hittar du kort information om respektive bidrag som utlyses 2015.

Ytterligare utlysningar än de som här presenteras kan tillkomma under 2015, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Ämnesövergripande utlysningar

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Rådsprofessorprogram

22 jan

26 feb

Marie Skłodowska Curie International Career Grant

22 jan

26 feb

Internationell postdok

Utlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 aug

Utlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept

Konferensbidrag

Utlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 aug

Utlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept

Unescoprofessurer

5 nov

10 dec

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

22 jan

12 mars

Olof Palmes gästprofessur

22 jan

12 mars

Projektbidrag

17 feb

23 mars

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

11 aug

22 sept

 

Klinisk behandlingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Rambidrag Klinisk behandlingsforskning

Skiss: 17 feb, Fullständig: 9 juni

Skiss: 19 mars, Fullständig: 15 sept

 

 

 

 

Konstnärlig forskning
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Projektbidrag Konstnärlig forskning17 feb23 mars
Naturvetenskap och teknikvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Tage Erlanders gästprofessur

22 jan

12 mars

Projektbidrag

17 feb

31 mars

Projektbidrag Unga forskare

17 feb

31 mars

Projektbidrag Energiriktad grundforskning

13 mars

16 april

Forskningssamarbete Indien-Sverige

4 sept

3 nov 

 

 

 

 

Utbildningsvetenskap
BidragUtlysningen öppnarUtlysningen stänger
Projektbidrag17 feb23 mars
   
Utvecklingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag Utvecklingsforskning

17 feb

26 mars

Swedish Research Links

17 mars

21 april

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-10

Internationell rekrytering

Med anledning av budgetför-ändringar i Vetenskapsrådets regleringsbrev 2015 kommer inte bidraget utlysas som planerat under 2015.

Läs mer