Översikt - utlysningar 2017

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2017.

Alla detaljer kring villkoren är ännu inte klara och ytterligare utlysningar kan tillkomma, till exempel genom uppdrag från regeringen. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar.

Ämnesövergripande utlysningar

Bidrag

Utlysningen
öppnar

Utlysningen stänger            

Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 18/1
Utlysning 2: 16/8

Utlysning 1: 21/2
Utlysning 2: 19/9

Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 18/1
Utlysning 2: 16/8

Utlysning 1: 21/2
Utlysning 2: 19/9

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)

15 februari

21 mars

Proof Of- Concept - Livsvetenskaper (MH, NT)

1 februari

7 mars

Forskningssamarbete Indien-Sverige 2017 (MH, NT)

Datum ej fastställt

Datum ej fastställt

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

15 februari

21 mars

Projektbidrag - Forskning om det civila samhället

15 februari

21 mars

Projektbidrag - Demokrati

15 februari

21 mars

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

18 januari

21 februari

Olof Palmes gästprofessur

18 januari

21 februari

NOS-HS workshops

18 januari

21 mars

Tidskriftsbidrag

15 februari

21 mars

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

16 augusti

19 september

 

Infrastruktur

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

1 februari

7 mars

 

Konstnärlig forskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag Konstnärlig forskning

15 februari

21 mars

 

Klinisk behandlingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Bidrag till forskningsmiljö

Skiss: 18 januari Fullständig: 1 juni (prel)

Skiss: 21 februari Fullständig: 29 aug (prel)

 

Medicin och hälsa

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

15 februari

21 mars

Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

15 februari

21 mars

Etableringsbidrag

15 februari

21 mars

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

15 februari

21 mars


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

1 mars

4 april

Etableringsbidrag

1 mars

4 april

Tage Erlanders gästprofessur

18 januari

21 februari

 

Utbildningsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

1 mars

4 april

Bidrag till forskarskolor

1 mars

4 april

 

Utvecklingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag Utvecklingsforskning

1 mars

4 april

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

1 mars

4 april

 

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Kontakt

För frågor om våra utlysningar, kontakta utlysningar@vr.se

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning