Våra bidrag 2014

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande. I menyn till vänster hittar du kort information om respektive bidrag som utlyses 2014.

Ytterligare utlysningar än de som här presenteras kan tillkomma under 2014, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Ämnesövergripande utlysningar
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag inom utvecklingsforskning (tidigare kallad U-forsk) Februari 2 april
Swedish Research Links Programme Februari 2 april
Internationell postdok Utlysning 1: 22/1 Utlysning 2: 28/7 Utlysning 1: 25/2 Utlysning 2: 2/9
International Career Grant Februari 23 april
Bidrag till framstående yngre forskare Februari HS, KF, U: 26/3, MH: 2/4, NT: 9/4
Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare 16 september 28 oktober
Konferensbidrag Utlysning 1: 28 januari, Utlysning 2: 11 augusti Utlysning 1: 27 februari, Utlysning 2: 11 september
Projektbidrag – neutronspridning Februari 9 april
Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö 4 april 13 juni
Projektbidrag – barn och ungdomars psykiska hälsa 22 Oktober 19 november
Humaniora och samhällsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag (inkl. satsning komparativ forskning) Februari 26 mars
Projektbidrag - Demokrati och offentlig förvaltning Februari 26 mars
Projektbidrag - Civila samhället Februari 26 mars
Kerstin Hesselgrens gästprofessur 31 mars 5 maj
Olof Palmes gästprofessur 31 mars 5 maj
Bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap 14 augusti 24 september
Konstnärlig forskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Februari 26 mars
Infrastruktur
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Infrastruktur - bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning Februari 23 april
Infrastruktur -driftsbidrag* Februari 23 april
Infrastruktur - planeringsbidrag Februari 26 mars
Infrastruktur – bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning för svensk medverkan vid FAIR 19 juni 20 augusti
Nationell infrastruktur för biologisk masspektrometri 9 september 17 november
Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna 9 september 17 november
Mobilitybidrag, inom EU-bidrag fusion 14 september 31 december

* Kan endast sökas av företrädare för infrastrukturer som har ett driftsbidrag eller bidrag till stora databaser som löper ut 2014.

Läs mer om hantering av utlysning inom infrastruktur 2014

Utbildningsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Februari 26 mars
Projektbidrag - Lärande-hjärna-praktik Februari 26 mars
Klinisk behandlingsforskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Rambidrag – klinisk behandlingsforskning 18 juni 15 sept
     
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-11-27

Särskilda satsningar

Observera att det inom vissa bidragsformer finns extra medel att söka för särskilda områden. Information om dessa satsningar får du när du klickar på respektive bidragsform.