Våra bidrag 2015

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2015. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande. I menyn till vänster hittar du kort information om respektive bidrag som utlyses 2015.

Ytterligare utlysningar än de som här presenteras kan tillkomma under 2015, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Ämnesövergripande utlysningar
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Rådsprofessorprogram 22 jan 26 feb
Marie Skłodowska Curie International Career Grant 22 jan 26 feb
Internationell postdok Utlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 aug Utlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept
Konferensbidrag Utlysning 1: 22 jan Utlysning 2: 11 aug Utlysning 1: 26 feb Utlysning 2: 9 sept
Humaniora och samhällsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Kerstin Hesselgrens gästprofessur 22 jan 12 mars
Olof Palmes gästprofessur 22 jan 12 mars
Projektbidrag 17 feb 23 mars
NOP-HS tidskriftsstöd 11 aug 22 sept
Klinisk behandlingsforskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Rambidrag Klinisk behandlingsforskning Skiss: 17 feb, Fullständig: 9 juni Skiss: 19 mars, Fullständig: 15 sept
     
Konstnärlig forskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Konstnärlig forskning 17 feb 23 mars
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Tage Erlanders gästprofessur 22 jan 12 mars
Projektbidrag 17 feb 31 mars
Projektbidrag Unga forskare 17 feb 31 mars
Projektbidrag Energiriktad grundforskning 13 mars 16 april
Forskningssamarbete Indien-Sverige mitten av juni 26 aug
     
Utbildningsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag 17 feb 23 mars
     
Utvecklingsforskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Utvecklingsforskning 17 feb 26 mars
Swedish Research Links 17 mars 21 april
Dela |

Senast uppdaterad: 2015-06-18

Internationell rekrytering

Med anledning av budgetför-ändringar i Vetenskapsrådets regleringsbrev 2015 kommer inte bidraget utlysas som planerat under 2015.

Läs mer