Våra bidrag 2016

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en översikt av de bidrag som utlyses under 2016. Alla detaljer kring villkoren är ännu inte klara och ytterligare bidrag kan komma att bli aktuella genom beslut av ämnesråd, råd, kommittéer och styrelse. Informationen om våra bidrag och utlysningar uppdateras därmed löpande. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar.

Ytterligare utlysningar kan tillkomma under året till exempel genom uppdrag från regeringen.

Observera! Datum för utlysningarnas öppnande har i några fall senarelagts, och utlysningen för Forskarskola inom utbildningsvetenskap har utgått. Detta beror bland annat på att vissa detaljer rörande uppdrag från regeringen återstår att fastställa. Se nedanstående schema för aktuella uppgifter.

Ämnesövergripande utlysningar

Bidrag

Utlysningen
öppnar

Utlysningen stänger            

Internationell postdok

Utlysning 1: 20/1
Utlysning 2: 17/8

Utlysning 1: 23/2
Utlysning 2: 13/9

Konferensbidrag

Utlysning 1: 20/1 Utlysning 2: 17/8

Utlysning 1: 23/2 Utlysning 2: 13/9

Konsolideringsbidrag

3 februari

8 mars

Proof Of- Concept - Livsvetenskaper

13 april

17 maj

Projektbidrag inom neutronspridning

17 augusti

21 september

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

10 februari

15 mars

Projektbidrag Förutsättningar för tillväxt

10 februari

15 mars

Projektbidrag Forskning om rasism

24 februari

5 april

Projektbidrag Kultur- och kulturarvsområdet

10 februari

15 mars

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

20 januari

23 februari

Olof Palmes gästprofessur

20 januari

23 februari

NOS-HS workshops

20 januari

23 februari

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

17 augusti

13 september

 

Konstnärlig forskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag Konstnärlig forskning

10 februari

15 mars

 

Klinisk behandlingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Bidrag till forskningsmiljö

Skiss: 20 januari Fullständig: 1 juni

Skiss: 23 februari Fullständig: 13 sept

 

 

 

 

Medicin och hälsa

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

10 februari

15 mars

Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

10 februari

15 mars

Etableringsbidrag

10 februari

15 mars

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

10 februari

 15 mars

Forskarskola - Bioinformatik

13 april

24 maj

 


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

24 februari

5 april

Bidrag till forskningsmiljö

13 april

17 maj

Etableringsbidrag

24 februari

5 april

Tage Erlanders gästprofessur

20 januari

23 februari

Projektbidrag Energiriktad grundforskning

2 mars

5 april

Research Collaboration – China-Sweden: Network grant

1 juli

19 september

 

Utbildningsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar

Utlysningen stänger

Projektbidrag

24 februari

5 april

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-08-30

Infrastruktur

De områden och infrastrukturer från behovsinventeringen 2015 som efter bedömning och prioritering väljs ut, kommer att ingå i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2016. Därmed blir det ingen utlysning inom infrastruktur 2016. Nästa utlysning äger rum 2017. Inriktningen på den utlysningen, och därmed vilka infrastrukturer eller områden som kan söka, fastställs av rådet för forskningens infrastruktur under 2016.

Tidskriftsstöd

Vetenskapsrådet ser över nya former för ett tidskriftsstöd med syfte att stödja utvecklingen av högkvalitativa open access tidskrifter med bas i Sverige. Ramar och detaljer för ett nytt tidskriftsstöd kommer att utformas under senare delen av 2016 och bidraget planeras utlysas 2017.