Våra bidrag

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Nedan presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande. I menyn till vänster hittar du kort information om respektive bidrag som utlyses 2014.

Ytterligare utlysningar än de som här presenteras kan tillkomma under 2014, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Ämnesövergripande utlysningar
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag inom utvecklingsforskning (tidigare kallad U-forsk) Februari 2 april
Swedish Research Links Programme Februari 2 april
Internationell postdok Utlysning 1: 22/1 Utlysning 2: 28/7 Utlysning 1: 25/2 Utlysning 2: 2/9
International Career Grant Februari 23 april
Bidrag till framstående yngre forskare Februari HS, KF, U: 26/3, MH: 2/4, NT: 9/4
Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare Exakt datum ej fastställt (flera utlysningar under året) Exakt datum ej fastställt (flera utlysningar under året)
Konferensbidrag Utlysning 1: 28 januari, Utlysning 2: augusti Utlysning 1: 27 februari, Utlysning 2: september
Projektbidrag – neutronspridning Februari 9 april
Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö 4 april 13 juni
Humaniora och samhällsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag (inkl. satsning komparativ forskning) Februari 26 mars
Projektbidrag - Demokrati och offentlig förvaltning Februari 26 mars
Projektbidrag - Civila samhället Februari 26 mars
Kerstin Hesselgrens gästprofessur 31 mars 5 maj
Olof Palmes gästprofessur 31 mars 5 maj
Bidrag till vetenskapliga tidsskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap 14 augusti 24 september
Konstnärlig forskning
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Februari 26 mars
Infrastruktur
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Infrastruktur - bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning Februari 23 april
Infrastruktur -driftsbidrag* Februari 23 april
Infrastruktur - planeringsbidrag Februari 26 mars

* Kan endast sökas av företrädare för infrastrukturer som har ett driftsbidrag eller bidrag till stora databaser som löper ut 2014.

Läs mer om hantering av utlysning inom infrastruktur 2014

Utbildningsvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag Februari 26 mars
Projektbidrag - Lärande-hjärna-praktik Februari 26 mars
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Bidrag Utlysningen öppnar Utlysningen stänger
Projektbidrag (inkl. satsning Indien, energiriktad grundforskning) Februari 9 april
Projektbidrag för unga forskare Februari 9 april
Projektbidrag - Neutronspridning Februari 9 april
Rambidrag för strategisk energiforskning Februari 9 april
Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik Februari 9 april
Tage Erlanders gästprofessur 31 mars 5 maj
Utlysning inom det fransk-svenska avtalet med klimatinriktning Datum ej fastställt Datum ej fastställt
Återvändarbidrag (för forskare som beviljats postdoktorsstipendier 1 januari 2009 eller senare) Söks senast tre månader innan planerat hemvändande  
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-04-14

Särskilda satsningar

Observera att det inom vissa bidragsformer finns extra medel att söka för särskilda områden. Information om vilka särskilda satsningar som finns ser du när du klickar på respektive bidragsform.