Återvändarbidrag

Återvändarbidraget ska ge möjlighet att under en begränsad period etablera sig i Sverige igen, att komma in i en forskargrupp och få möjlighet att introducera och utnyttja sina erfarenheter från postdoktorsperioden utomlands. Beskrivningen nedan gäller 2014 års utlysning.

Områden

Medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap.

Söks av

Forskare som beviljats postdoktorsstipendier inom medicin och hälsa 1 januari 2008 eller senare.

Forskare som beviljats postdoktorsstipendier inom naturvetenskap och teknikvetenskap 1 mars 2008 eller senare.

Bidragstid

Återvändarbidraget är ett bidrag till anställning som motsvarar halva den tid som stipendiaten utnyttjat postdoktorsstipendiet från Vetenskapsrådet. Utlandsvistelsen måste minst omfatta 12 månader.

Kostnadsslag

Bidragsstorleken beräknas enligt ett schablonbelopp som inkluderar indirekta kostnader och sociala avgifter. Bidraget får inte användas som projektbidrag eller till stipendium.

Ansökan

Ansökan ska inkomma senast tre månader innan planerat hemvändande, dock inom ett år från avslutad stipendieperiod.

Ansökan görs på särskild blankett. länk till annan webbplats

Kontaktperson

Cecilia Mattsson, Cecilia.Mattsson@vr.se, 08-546 44 302 
Dela |

Senast uppdaterad: 2015-01-23