Bidrag för vetenskapliga tidskrifter

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publicerades 14 augusti 2014.

I syfte att främja maximal spridning av resultaten av kvalificerad humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ger Vetenskapsrådet stöd till svenska tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet vilka främjar förnyelse inom forskningsområdet. Stödet ges till nationellt och internationellt inriktade tidskrifter, medan lokalt orienterade tidskrifter inte finansieras av Vetenskapsrådet.

Områden

Humaniora och samhällsvetenskap.

Söks av

Institutionell bas, till exempel förening eller stiftelse, med ekonomisk redovisning krävs.

Övrigt

Bidrag kan sökas för svenska tidskrifter som håller hög vetenskaplig kvalitet och främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskrifter som för stöd av Vetenskapsrådet ska tillämpa referee-system med extern kvalitetsgranskning.

Målet är att Vetenskapsrådet endast ska finansiera tidskrifter som omfattas av internationellt erkända publiceringsdatabaser som till exempel ISI eller ERIH (European Reference Index in the Humanities, under utveckling av ESF).

Mer information i utlysningstexten

Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Kontaktpersoner

Anette Eriksson

Per Helldahl

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-09-15

Söka detta bidrag 2014

Sista ansökningsdag är den 24 september 2014.

Här hittar du:

aktuella utlysningarlänk till annan webbplats

Översyn av bidragsformen

Vetenskapsrådets styrelse gav vid sitt styrelsemöte den 30 september 2013 myndighetens generaldirektör i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för en avveckling av Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Angående bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Vid frågor, kontakta:

Jonas Björck