Gästprofessurer

Vetenskapsrådet utlyser tre gästprofessurer: Kerstin Hesselgrens gästprofessur
Olof Palmes gästprofessur och Tage Erlanders gästprofessur.

Syftet med professurerna är att ge internationellt framstående forskare chansen att under en längre period vara verksamma vid ett svenskt lärosäte eller institut.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-03