Internationell postdok

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Den unga forskaren ska få möjlighet att forska vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut samt även vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av                 

Internationell postdok kan sökas av dig som enskild forskare med svensk doktorsexamen eller examen från European University Institute (EUI).

För att kunna söka internationell postdok får din examen inte vara äldre än två år. Avräkningsbar tid är ledighet på grund av till exempel föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Bidragstid            

Bidragstiden är 18-36 månader. Maximalt 1/3 av perioden ska tillbringas i Sverige och 2/3 av tiden utomlands. Forskartiden utomlands kan delas upp i kortare perioder. Vistelsen kan påbörjas under senare hälften av 2013.

Anställningsvillkor

Du som bidragsmottagare ska vara anställd vid svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på förvaltande organ. Den svenska värdinstitutionen beslutar om anställningsform och anställningsvillkor. Vid ansökningstillfället behöver du inte vara anställd. Du har möjlighet att byta arbetsgivare under bidragsperioden.

Belopp              

Bidragsbeloppet är 1 050 000 kronor per år varav 900 000 kronor är lönekostnader och 150 000 kronor är till forskningsomkostnader (2012 års nivå).

Övrigt      

Till ansökan ska en inbjudan från det utländska universitetet och en inbjudan från den svenska värdinstitutionen bifogas.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om Internationell postdok, skicka ett e-postmeddelande till vrpostdok@vr.se, eller ring:

Nina Glimster, tel: 08-546 44 215
Sung-Za Ödelycke, tel: 08-546 44 307
Winnie Birberg, tel: 08 546 44 252


Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-04-01

Söka detta bidrag 2014

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den första utlysningen hade sista ansökningsdag i februari 2014. Besluten publiceras i början av juni.

Den andra utlysningen öppnar 28 juli med sista ansökningsdag den 2 september.

Här hittar du:

aktuella utlysningar
stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passerat

Frågor?

Vi har samlat frågor och svar om Internationell postdok i en FAQ.

FAQ