Konferensbidrag

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Villkor för bidraget

  • Konferensen ska vända sig till forskarsamhället.
  • Konferensen ska anordnas i Sverige.
  • Konferensen ska vara av mellanstorlek, med ett deltagande på 50-200 personer.
  • Konferensen ska äga rum 4-12 månader efter sista ansökningsdag.
  • Sökt belopp ska vara inom intervallet 50tkr-200tkr.

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av

Projektledaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För projektledare inom konstnärlig forskning krävs examen från konstnärlig högskola eller motsvarande kompetens.

Kostnadsslag

Bidraget täcker rese- och boendekostnader för ett begränsat antal inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Bidrag ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter.

Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande.

Övrigt

Du kan endast skicka in en ansökan om konferensbidrag per bidragsmottagare per år. Endast en ansökan kan skickas in för varje enskild konferens.

Kontaktperson

Anneli Fröjd


Senast uppdaterad: 2016-11-07