Konferensbidrag

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker kommer finnas i utlysningstexten som publiceras i januari 2014.

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Villkor för bidraget

  • Konferensen ska vända sig till forskarsamhället.
  • Konferensen ska anordnas i Sverige.
  • Konferensen ska vara av mellanstorlek, med ett deltagande på 50-200 personer.
  • Ansökan ska vara inkommen senast fem månader innan konferensen äger rum. För sent inkommen ansökan kommer att avföras.
  • Sökt belopp ska vara inom intervallet 50tkr-200tkr.

Områden

Samtliga ämnesområden.

Söks av

Projektledaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För projektledare inom KFoU krävs examen från konstnärlig högskola eller motsvarande kompetens.

Kostnadsslag

Bidraget täcker rese- och boendekostnader för ett begränsat antal inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Bidrag ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter.

Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande.

Övrigt

Endast ett konferensbidrag kan beviljas per bidragsmottagare per år.
Endast en ansökan kan skickas in för varje konferens.

Kontaktperson

Heléne Sundewall


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-08-19

Söka detta bidrag

Bidraget kommer att utlysas vid två tillfällen under 2014.

Den första utlysningen öppnar i januari med sista ansökningsdag den 27 februari 2014.

Den andra utlysnigen öppnar i augusti 2014.

Här hittar du:

Aktuella utlysningar

Stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passerat