Swedish Research Links

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten. Beskrivningen nedan gäller 2014 års utlysning.

Swedish Research Links-programmet syftar till att främja forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och forskare i länder i Asien, Mellanöstern/Nordafrika (MENA), Latinamerika, Afrika och Europa. 

Programmet ska bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling i de inblandade länderna. Programmet strävar efter att stödja kunskapsutbyte och långsiktigt samarbete mellan parterna genom projekt av hög kvalitet. Swedish Research Links är öppet för forskare från alla vetenskapsområden, och omfattar teoretiska och empiriska, grundläggande och tillämpade forskningsområden. 

Programländer 2014

Sverige och följande länder:

Asien: Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Indonesien, Iran, Rep. Laos, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. 

Mellanöstern och Nordafrika (MENA): Algeriet, Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, de Palestinska områdena, Syrien, Tunisien, Jemen 

Afrika: Botswana, Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Namibia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia

Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua 

Europa: Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Ryssland (Begränsat till forskningssamarbete inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter), Serbien, Turkiet, Ukraina

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av

Söks gemensamt av forskare i minst två av de länder som deltar i programmet; en av forskarna måste ha sin huvudsakliga verksamhet vid svenskt lärosäte. Kan endast sökas av disputerad forskare.

Bidragstid   

Bidrag för internationellt forskningssamarbete, max tre år (2015-2017).

Kostnadsslag och bidragsbelopp

Upp till 250 000 kr/år kan sökas. Bidrag ges för resor, workshops, seminarier, mindre utrustning och sampublicering. Lön och stipendier finansieras inte.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Britta Radeloff, 08-546 44 210, Britta.Radeloff@vr.se

Siri Jørgensen Bjarnar, 08-546 44 239, Siri.Jorgensen.Bjarnar@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-01

Söka detta bidrag

Utlysning av "Swedish Research Links" öppnar igen den 17 mars, och stänger den 21 april 2015.

Här hittar du:

aktuella utlysningarlänk till annan webbplats
stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passeratlänk till annan webbplats


Bidragsbeslut 2014

Under hösten 2014 publicerar vi bidragsbesluten på vår webbplats.

Bidragsbeslut stora utlysningen

Frågor?

Vi har samlat frågor och svar om Swedish Research Links i en FAQ.

FAQ (på engelska)