Forskningsinfrastruktur

Centralt för utveckling av forskningen och innovation är att forskare har tillgång till högklassiga verktyg - forskningsinfrastruktur. Exempel på infrastruktur är centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

För att svenska forskare ska kunna nyttja infrastruktur som ger tillgång till de främsta metoderna, den bästa utrustningen och relevant expertis arbetar Vetenskapsrådet med att finansiera och långsiktigt planera för nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer inom alla ämnesområden.

Se översikt över forskningsinfrastrukturer med länkar till deras hemsidor med kontaktuppgifter.

Utlysningar inom forskningsinfrastruktur

RSS: Utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet

Läs mer

Vetenskapsrådets uppdrag gällande forskningsinfrastruktur
Betydelsen av forskningsinfrastruktur för forskning
Söka bidrag för forskningsinfrastruktur
Tjänster vid internationella infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används.

Rådet för forskningens infrastrukturer

Kontakt

För frågor om Vetenskapsrådets arbete med forskningsinfrastruktur:
Juni Palmgren, huvudsekreterare
Sofie Björling, avdelningschef 
Anneli Saarela, kommunikatör

För frågor som rör specifika forskningsinfrastrukturer eller ämnesområden: Se sidan Kontaktpersoner forskningsinfrastruktur.


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-16

Forskningens framtid – tyck till!

Under 2014 tar Vetenskapsrådet fram sju framtidsinriktade översikter av tillståndet i svensk forskning. Här kan du under hösten ta del av översikterna och även kommentera slutsatserna under en begränsad period.

Till webbforum för forskningsinfrastruktur (nu stängt för kommentarer)

Nyheter inom forskningsinfrastruktur