Betydelse av infrastruktur för forskning

Forskningsinfrastrukturer är en central komponent för att skapa förutsättningar för en intellektuell och kreativ miljö med möjlighet till forskarkarriär och tillgång till de mest avancerade verktygen och metoderna, som ger förutsättning för den mest innovativa och högkvalitativa forskningen.

Forskningsinfrastrukturer skapar också mötesplatser med stor betydelse för kompetensutveckling. För ett relativt litet land som Sverige är det avgörande att delta i internationella forskningsinfrastrukturprojekt för att ge forskare tillgång till de främsta faciliteterna. Många gånger är etablerandet av nationella eller nordiska noder ett bra sätt att kanalisera deltagandet i större internationella samarbeten.

Samhälls- och näringslivsutveckling

Forskningsinfrastrukturer och den forskning som bedrivs vid den, kan bidra till samhällsutveckling. Flera av de forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådets bidrar till ger stora möjligheter till regional utveckling på samhälls- och näringslivsnivå. Ett exempel är utvecklingen av de stora anläggningarna för materialforskning;den europeiska spallationsskällan ESS och MAX IV-laboratoriet som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen såväl regionalt i södra Sverige som nationellt.

Vill du veta mer om betydelsen av forskningsinfrastruktur för forskning?

Läs Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-07-29