Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen är Vetenskapsrådets vägvisare för Sveriges behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet, men även i samarbete med andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt.

Under 2014 har Vetenskapsrådet genomfört en översyn av processerna för prioritering och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur. Som en konsekvens är den fjärde utgåvan av guiden begränsad när det gäller förslag på ny infrastruktur och har i stället huvudsaklig tonvikt på koncentration och samordning av existerande infrastrukturer och på ett förtydligande av roller och principer för framtida hantering av infrastruktur.

Guiden kan beställas eller laddas ned i Vetenskapsrådets publikationstjänst, där du även finner äldre utgåvor.

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Swedish Research Council’s Guide to Research Infrastructures 2014länk till annan webbplats

Europeisk vägvisare

Parallellt med Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen har en liknande vägvisare tagits fram på europeisk nivå av European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Läs mer om ESFRI här

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-08-24