Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen är Vetenskapsrådets vägvisare för Sveriges behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet, men även i samarbete med andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt.

Under 2014 har Vetenskapsrådet genomfört en översyn av processerna för prioritering och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur. Som en konsekvens är den fjärde utgåvan av guiden begränsad när det gäller förslag på ny infrastruktur och har i stället huvudsaklig tonvikt på koncentration och samordning av existerande infrastrukturer och på ett förtydligande av roller och principer för framtida hantering av infrastruktur.

Senaste versioner från 2012

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2012 (sv)PDF

The Swedish Research Council's guide to infrastructures 2012 (eng)PDF

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014

Den senaste utgåvan av guiden publiceras i mars. Innan dess går det att ta del av materialet, som också utgör översikten inom infrastruktur i arbetet med Forskningens framtid, det kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet
sammanställt för att bidra med beslutsunderlag inför regeringens kommande forskningsproposition. 

Läs översikten inom infrastruktur som gjorts inom ramen för arbetet med Forskningens framtid.länk till annan webbplats

Beställ guiden

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen kan laddas ner som pdf eller beställas från Vetenskapsrådets publikationstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I publikationstjänsten finns också äldre utgåvor.

Europeisk vägvisare

Parallellt med Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen har en liknande vägvisare tagits fram på europeisk nivå av European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Läs mer om ESFRI här

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-03-03