Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Hur svenska forskare ska få tillgång till infrastruktur för forskning av högsta kvalitet är huvudfrågan i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen - en långsiktig plan för hur svenska forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvaliciferade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder.

Guiden är FAS, Formas, VINNOVAS och Vetenskapsrådets vägvisare för Sveriges långsiktiga behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Infrastrukturguiden har ett tidsperspektiv på ca tio år och utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet, men även i samarbete med andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt.

Senaste versioner från 2012

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2012 (sv)PDF

The Swedish Research Council's guide to infrastructures 2012 (eng)PDF

Beställ guiden

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen kan laddas ner som pdf eller beställas från Vetenskapsrådets publikationstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I publikationstjänsten finns också äldre utgåvor.

Europeisk vägvisare

Parallellt med Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen har en liknande vägvisare tagits fram på europeisk nivå av European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Läs mer om ESFRI här

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-17