LimeparkMenu: Sidan http://www.vr.se/avpublicerat/error/error/starkaforskningsmiljoer.4.5478837c1081c2f831f800069.html har felaktigt metadatavärde i "menu_origin". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Starka forskningsmiljöer

År 2005 utsåg en expertpanel Sveriges främsta grundforskningsmiljöer. Tjugosju excellenta miljöer valdes ut, varav tio kunde finansieras av Vetenskapsrådet.

Forskningsmiljöerna var spridda över olika delar av landet och representerade alla vetenskapsområden. Nedan presenteras de tio miljöer som fick finansiering från Vetenskapsrådet. Texterna bygger på intervjuer med företrädare för forskningsmiljöerna, gjorda 2005. Sidorna uppdateras inte längre.

Från supernovor till svarta hål
The AlbaNova High Energy Astrophysics and Cosmology (HEAC) Centre
Claes Fransson, Stockholms universitet

När minnet sviker
Betula: Memory, genetics, brain imaging and early diagnostics
Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet

Populär teknik i liten skala
Nanowires for Fundamental Materials Science and Quantum Physics and for Applications in Electronics, Photonics and in Life-sciences
Lars Samuelson, Lunds universitet

Från cell till ryggradsdjur
Context, competence and combinatorial signaling in vertebrate development
Carlos Ibánez, Karolinska institutet 

Databas guldgruva för forskare
Centre for Population Studies. A strong and innovative research centre at Umeå Universitet. Anders Brändström, Umeå universitet 

Så utvecklades livet
Evolutionary genomics - crossing the prokaryote-eukaryote boundary, Siv Andersson, Hans Ellegren, Uppsala universitet 

Problemlösare använder slumpens matematik
The Gothenburg Stocastic Centre
Peter Jagers, Chalmers tekniska högskola

Cellens kraftverk styr hälsa och åldrande
Mitochondrial Medicine Center
Nils-Göran Larsson, Karolinska institutet

Kamp mot hjärnans sjukdomar
Brain neurodegeneration, plasticity and repair
Patrik Brundin, Lunds universitet

Röntgenkälla ska visa livets innersta
X-ray Free-electron lasers in structural biology
Janos Hajdu, Uppsala universitet


Dela |

Senast uppdaterad: