20 strategiska forskningsområden – 43 forskningsmiljöer

Nedan listas de områden som klassades som strategiska forskningsområden i utlysningen. Det finns beskrivningar av de 22 forskningsprojekt/miljöer som Vetenskapsrådet är ansvarig myndighet för. Klicka på varje område.

Forskningsområden – Vetenskapsrådet ansvarig myndighet

Cancer
Diabetes
Epidemiologi
E-vetenskap
Molekylär biovetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar
Politiskt viktiga geografiska regioner
Stamceller och regenerativ medicin
Vårdforskning

Forskningsområden – Formas ansvarig myndighet


Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Havsmiljöforskning
Klimatmodeller

Forskningsområden – Vinnova ansvarig myndighet


Hållbart nyttjande av naturresurser
Materialvetenskap, inklusive funktionella material
Produktionsteknik
Säkerhet och krisberedskap
Transportforskning
IT och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för kommunikation och ledningssystem

Forskningsområden – Energimyndigheten ansvarig myndighet


Energi
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2013-02-01