Forskningspolitiska och statistiska analyser

Vetenskapsrådet är, som enda forskningsfinansiär, rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Vi utför analyser av frågeställningar som rör finansiering av grundforskning, tvärvetenskaplig forskning och jämställdhet i fördelning av forskningsstöd.

Vi följer den allmänna forskningspolitiska utvecklingen och arbetar kontinuerligt med statistik- och metodutveckling inom området, bland annat genom bibliometriska studier och samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.

Om bibliometri

Titel Utgivningsår  
The Swedish production of highly cited paperslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2012  
Insatser för att stärka Sverige som forskningsnationPDF 2012  
Underlag för prioritering av forskningsens infrastrukturPDF 2011  
För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016. Underlag till forsknings- och innovationsproposition. 2011  
Quality assessment in per reviewlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2010  
Evaluation of Impacts of Medical Researchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2010  
En studie av investeringar i utrustning för forskning vid svenska universitet och högskolor, 1997-2007 2010  
Nyckelordssökning efter utbildningsvetenskap 2010  
Bibliometric database and indicators at the Swedish Research Council v1.0länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2010  
Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - en forskningsöversikt 2010  
Kan man använda waringmetoden för att uppskatta antalet forskare? 2010  
Den svenska produktionen av högt citerade vetenskapliga publikationer 2010 (rapport 2010:01 L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2010  
Att välja bland de bästa 2009  
Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning 2009  
Processer för prioriterad forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2008  
Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990-2007länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2008  
Det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2008  
Finansiering av forskning inom den svenska högskolan 1995-2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2008  
Bilaga till rapport 2008:1 med nytt figurmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2008  
Svensk forskningsfinansiering - inriktning och styrning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2004  
Forskningen, finansieringen, framtiden. (Medicin)PDF 2004  
Finansiering av svensk grundforskning PDF 2002  
     
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-01-27