Uppföljning av Vetenskapsrådets verksamhet

Vetenskapsrådets egen fördelning av forskningsstöd studeras kontinuerligt, bland annat uppdelad på kön, ålder och forskningsområde.
Titel Utgivningsår  
Utbildningsvetenskapens förankring i disciplinerPDF 2013  
Synpunkter på planering, organisation, styrning och finansiering av svensk nationell infrastruktur för forskning med stöd från Vetenskapsrådet genom Rådet för infrastrukturPDF 2013  
Jämställdhetsobservationer i ett urval av Vetenskapsrådets beredningsgrupper 2012PDF 2013  
Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2009-2010PDF 2012  
Jämställdhetsobservationer i fyra beredningsgruppen 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2012  
First evaluation of the 2008 Linnaeus grants 2010  
Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - en forskningsöversikt 2010  
Anställning som forskare inom området medicin - en kartläggning 2010  
Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2006-2008 2010  
Kan man använda waringmetoden för att uppskatta antalet forskare? 2010  
Evaluation of the panel reorganisation in the Scientific Council for Medicine 2010  
Uppföljningsstudie av forskarassistenter vid ämnesrådet för medicinPDF 2010  
Att välja bland de bästa 2009  
Career development and success: Follow-up and evaluation of junior research positions from the Swedish Research Council, MedicinePDF 2009  
Kvinnors och mäns framgång med projektansökningar inom medicin 2009  
Granskarnas åsikter om beredningsprocessen och VR-Review 2008 2009  
Genus och arkiv 2008  
Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2003–2007 2008  
Forskarnas åsikter om Vetenskapsrådet stora utlysning våren 2008 2008  
Gender in medical research project applications – a follow-up study of the swedish research council’s awards in 2004 2008  
Gender in Education Science – Project Applications 2008  
Granskarnas åsikter om beredningsarbetet 2007 och om det webbaserade verktyget VR-Review 2008  
Genusforskning i ansökningar inom humaniora – samhällsvetenskap – en uppföljning av Vetenskapsrådets beredning och utfall år 2006 2008  
Equality between men and women in Swedish research funding? - An analysis of the Swedish Research Council´s first years (2003-2005)öppnas i nytt fönster 2007  
Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2003-2006öppnas i nytt fönster 2007  
Forskarnas åsikter om Vetenskapsrådets ansökningssystem 2006 (VR-direct)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2006  
Vetenskapsrådet och jämställdhetenöppnas i nytt fönster 2006  
Granskarnas åsikter om Vetenskapsrådets webbtjänst VR-ReviewPDF 2006  
Vetenskapsrådets stöd till vetenskapliga tidskrifter 2003 2004  
Vetenskapsrådets satsning på starka forskningsmiljöer 2004PDF 2005  
Forskarnas åsikter om Vetenskapsrådets ansökningssystem (VR-Direct) 2003-2005  
     
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-01-27