Utvärderingar av svensk forskning och forskarutbildning

Vi gör kontinuerligt utvärderingar av olika forskningsområden och även forskarutbildning. Utvärderingarna utförs ofta av internationella forskargrupper.  Utvärderingarna bedömer forskningskvalitet och organisation av forskningen inom de universitet och högskolor som erhållit forskningsstöd från oss. Ibland sker utvärderingarna i samarbete med andra forskningsfinansiärer.

Utvärderingarna har flera syften, såsom kontroll av forskningskvalitet och kartläggning av stöd för olika centra och forskningsgrupper. Resultaten utgör underlag för våra beslut om forskningsstöd samt för inriktning och fördelning av framtida forskningsstöd.

Vetenskapsrådets utvärderingsstrategiPDF

Titel Utgivningsår  
Kartläggning av olika nationella system för utvärdering av forskningens kvalitet – förstudie inför regeringsuppdraget U2013/1700/FPDF 2013  
Evaluation of Swedish research in mechanical engineeringPDF 2013  
Interim Evaluation of 11 National Research Infrastructures 2012PDF 2012  
Att utvärdera effekter av ett grundforskningsprogram - en pilotstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2012  
Mid-term Evaluation Report of the 2006 Linneaus Environments and Doctoral programmeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2012  
Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning 2012  
Ämnesöversikter 2010. Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2011  
Ämnesöversikter 2010. Ämnesrådet för medicin och hälsa 2011  
Ämnesöversikter 2010. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap 2011  
Ämnesöversikter 2010. Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 2011  
Ämnesöversikter 2010: Utbildningsvetenskapliga kommittén 2011  
Ämnesöversikter 2010: Expertgruppen för genusforskning 2011  
Evaluation of the Swedish Research Council's criminology programme 2011  
Evaluation of "Centers of Gender Excellence" 2011  
Evaluation of Swedish research in mathematics 2011  
International evaluation of Onsala space observatory 2010  
Evaluation of Swedish Biodiversity Research 2010  
First evaluation of the 2008 Linnaeus grants 2010  
Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - en forskningsöversikt 2010  
Kan man använda waringmetoden för att uppskatta antalet forskare? 2010  
Evaluation of the panel reorganisation in the Scientific Council for Medicine 2010  
Att välja bland de bästa 2009  
Evaluation of Swedish Research in Philosophy 2009  
Interim evaluation of Centres of Gender Excellence 2008  
Betydelsen av samarbete för hur Sveriges vetenskapliga publikationer citeras 2008  
Finansiering av forskning inom den svenska högskolan 1995-2006 2008  
Om statistiken som beskriver forskningsfinansieringen inom högskolesektorn 2007  
A bibliometric survey of Swedish scientific publications between 1982 and 2004 2007  
Vetenskapligt publiceringssamarbete mellan svenska företag och högskolor 2007  
Hur mycket citeras svenska publikationer? Bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan 1982 och 2004 2006  
Forskarutbildningen i Sverige. Variation i volym, effektivitet och kostnader sedan tidigt 1990-tal 2006  
Svenska avhandlingars kvalité och struktur. Har den ökade volymen på forskarutbildningen påverkat kvalitén på svensk forskning? En bibliometrisk analys 2006  
Lokalkostnader vid universitet och högskolor 2005  
Om forskningens infrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige 2005  
Tvärvetenskap - en analys öppnas i nytt fönster 2005  
Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält 2004  
Internationella publiceringar från svenska lärosäten PDF 2004  
Forskning och forskarutbildning. Reformer 1990-2002 2003  
Fakulteternas utveckling under 90-talet 2003  
Forskningsstatistiken för universitet och högskolor - en diskussion om tillförlitlighet 2003  
Pensionsavgångar och rekryteringspotential för lärare/forskare vid högskolan 2003  
Sveriges vetenskapliga publicering - en analys av NI 2003  
Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 2003  
Utvärdering av Forskningsforum 2003  
Utvärdering av SAFARI 2002  
Småämnen inom humaniora och samhällsvetenskap 2001  
     
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-01-27