Vetenskapsrådets konferenser och seminarier

 • Resultatdialog 2015


  Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog. Syftet med Resultatdialog är att presentera aktuell forskning inom utbildningsvetenskap för forskare och andra intressenter. Men även att fungera som en mötesplats för de som är intresserade av området.
 • Vetenskapsrådet i Almedalen 2015


  I år hittade du Vetenskapsrådet på flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Flera seminarier spelades in på video. Klicka på respektive rubrik nedan för att se inspelningarna i efterhand.


 • Kvartalsseminarier om forskning


  Vetenskapsrådet anordnar sedan 2006 kvartalsvisa seminarier kring aktuell och framstående forskning inom ramen för olika teman. Till seminarierna inbjuds forskare från alla vetenskapsområden tillsammans med företrädare för privata och offentliga organisationer och media.
 • Världsvetenskapsdagen


  I samband med den internationella Världsvetenskapsdagen arrangeras årligen en nationell aktivitet av Vetenskapsrådet tillsammans med Svenska Unescorådet. Syftet är att etablera Världsvetenskapsdagen som ett gränsöverskridande forum för att stärka global utvecklingsforskning.
 • Lund Revisited 2015


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-05-08