Vetenskapsrådets konferenser och seminarier

 • Forskarmobilitet – idag och i morgon


  Hur ser rörligheten ut idag när det gäller forskare baserade i Sverige? Finns det anledning att underlätta för ökad mobilitet och i så fall hur? Den 6 februari 2013 arrangerade Vetenskapsrådets och SUHF en gemensam workshop kring dessa frågor.
 • Joint Nordic Focus on Research Infrastructures


  Nordiska ministerrådet, Utbildningsdepartementet, NordForsk och Vetenskapsrådet arrangerade en konferens gällande forskningens infrastrukturer 27-28 november 2013 i Stockholm. Besök konferenssidan för mer information
 • Resultatdialog 2014


  Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog. Syftet med Resultatdialog är att presentera aktuell forskning för forskare och andra intressenter. Men även att fungera som en mötesplats för de som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.
 • SAMspråk i Almedalen


  SAMspråk i Almedalen är en serie seminarier under politikerveckan i Almedalen som arrangeras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond. Journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma guidar forskare, politiker och publiken genom samtal om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut.
 • Kvartalsseminarier om forskning


  Vetenskapsrådet anordnar sedan 2006 kvartalsvisa seminarier kring aktuell och framstående forskning inom ramen för olika teman. Till seminarierna inbjuds forskare från alla vetenskapsområden tillsammans med företrädare för privata och offentliga organisationer och media.
 • Informationsmöte för forskningsrådgivare


  Vetenskapsrådet arrangerade den 21 februari 2013 en förmiddag för forskningsrådgivare/motsvarande vid svenska lärosäten. På agendan stod information och diskussion om Vetenskapsrådets utlysningar med särskilt fokus på forskningsinfrastruktur samt medicin och hälsa.
 • Workshop: MAX IV – Future Opportunities


  Som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet bjöds de nordiska och baltiska grannländerna in för diskussioner om deltagande i MAX IV-projektet.
 • Vetenskapsrådets årliga seminarium om aktuella djurförsöksfrågor


  Syftet med seminariet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella försöksdjursfrågor. Seminariet 2013 är den 6 december.
 • Världsvetenskapsdagen


  I samband med den internationella Världsvetenskapsdagen arrangeras årligen en nationell aktivitet av Vetenskapsrådet tillsammans med Svenska Unescorådet. Syftet är att etablera Världsvetenskapsdagen som ett gränsöverskridande forum för att stärka global utvecklingsforskning.
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-08-21