Vetenskapsrådets konferenser och seminarier

 • Hearing: Hjärna-lärande-praktik


  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté bjöd in forskare och forsknings-finansiärer till en hearing den 28 november 2012.
 • Forskarmobilitet – idag och i morgon


  Hur ser rörligheten ut idag när det gäller forskare baserade i Sverige? Finns det anledning att underlätta för ökad mobilitet och i så fall hur? Den 6 februari 2013 arrangerade Vetenskapsrådets och SUHF en gemensam workshop kring dessa frågor.
 • Joint Nordic Focus on Research Infrastructures


  Nordiska ministerrådet, Utbildningsdepartementet, NordForsk och Vetenskapsrådet arrangerade en konferens gällande forskningens infrastrukturer 27-28 november 2013 i Stockholm. Besök konferenssidan för mer information
 • Resultatdialog 2014


  Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog. Syftet med Resultatdialog är att presentera aktuell forskning för forskare och andra intressenter. Men även att fungera som en mötesplats för de som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.
 • SAMspråk i Almedalen


  SAMspråk i Almedalen är en serie seminarier under politikerveckan i Almedalen som arrangeras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond. Journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma guidar forskare, politiker och publiken genom samtal om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut.
 • Kultur och hälsa – slutkonferens


  Vetenskapsrådets forskningsprogram Kultur och hälsa har omfattat nio projekt som fått dela på sammanlagt 15 miljoner kronor under perioden 2006–2008. Vid slutkonferensen i maj 2010 presenterade forskarna sina rön och diskuterade framtiden för kultur och hälsa som forskningsområde.
 • Mellan innanförskap och utanförskap


  Seminarium om barn, unga, skola i ett segregerat och globaliserat samhälle. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté bjöd tillsammans med FAS i november 2012 in till diskussion om ett pågående arbete - en forskningsöversikt respektive en antologi - kring detta angelägna område.
 • Kvartalsseminarierna


  Vetenskapsrådet anordnar sedan 2006 kvartalsvisa seminarier kring aktuell och framstående forskning inom ramen för olika teman. Till seminarierna inbjuds forskare från alla vetenskapsområden tillsammans med företrädare för privata och offentliga organisationer och media. Senaste kvartalsseminariet hade temat Människan och rymden. Under seminariet presenterades olika aspekter av svensk rymdforskning. Här kan du se några av forskarnas presentationer från seminariet Människan och rymden:
 • Informationsmöte för forskningsrådgivare


  Vetenskapsrådet arrangerade den 21 februari 2013 en förmiddag för forskningsrådgivare/motsvarande vid svenska lärosäten. På agendan stod information och diskussion om Vetenskapsrådets utlysningar med särskilt fokus på forskningsinfrastruktur samt medicin och hälsa.
 • Lärande och minne hos barn och ungdomar


  Ju mer utpräglat informationssamhället blir, desto viktigare är det också att alla barn får de nödvändiga nycklarna till denna kunskapsvärld, i form av god läs- och skrivförmåga och motivation att fortsätta att lära sig och utvecklas. För att skapa bättre förutsättningar för detta, och för att mer framgångsrikt hjälpa de barn som behöver särskilt stöd, krävs ett omfattande tvärvetenskapligt samarbete mellan pedagogiska, kognitiva, biomedicinska och tekniska discipliner. Det var en av slutsatserna vid seminariet Lärande och minne hos barn och ungdomar i maj 2012.
 • Workshop: MAX IV – Future Opportunities


  Som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet bjöds de nordiska och baltiska grannländerna in för diskussioner om deltagande i MAX IV-projektet.
 • Vetenskapsrådets årliga seminarium om aktuella djurförsöksfrågor


  Syftet med seminariet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella försöksdjursfrågor. Seminariet 2013 är den 6 december.
 • Världsvetenskapsdagen


  I samband med den internationella Världsvetenskapsdagen arrangeras årligen en nationell aktivitet av Vetenskapsrådet tillsammans med Svenska Unescorådet. Syftet är att etablera Världsvetenskapsdagen som ett gränsöverskridande forum för att stärka global utvecklingsforskning.
 • Integrated Science – How to Build an Inclusive and Equitable Development of Science to Benefit All?


  Vetenskapsrådet med flera arrangerade ett seminarium i april 2013 om hur samhällsvetenskaperna ska kunna integreras i naturvetenskaplig och teknisk forskning i jakten på lösningar på samhällsproblem som rör till exempel klimatfrågor och hållbar utveckling, så kallad Integrated Science.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-08-21