SAMspråk i Almedalen

SAMspråk i Almedalen är en serie seminarier under politikerveckan i Almedalen som arrangeras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond. Journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma guidar forskare, politiker och publiken genom samtal om aktuella ämnen där forskningen kan göra skillnad vid långsiktiga politiska beslut.

Se sändningarna från Samspråk 30 juni 2014:

Yttrandefrihet eller integritet?

Deltagare: Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet, Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitetJohan Pehrson (FP), rättspolitisk talesperson, Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet, Maria Ferm (MP), rättspolitisk talesperson

Gruvor och urfolk – vilka intressen vinner?

Deltagare: Rebecca Lawrence, forskare i statsvetenskap Stockholms universitet, Mikael Höök, forskare i energisystem Uppsala universitet, Kent Persson (V), Närings- och energipolitisk talesperson, Johan Johansson (M), riksdagsledamot Norrbottens län, Matti Berg (Samelandspartiet/ Sámiid Riikkabellodat), ledamot Sametinget

Räddar städerna den biologiska mångfalden?

Deltagare: Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning, Stockholm Resilience Centre, Jerker Söderlind, tekn. dr och arkitekt vid Stadsliv AB, Helena Leander (MP), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Roger Tiefensee (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Ung, arbetslös och utanför

Deltagare: Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, Malmö högskola, Susanne Zander, koordinator på Temagruppen Unga i arbetslivet, Jessica Polfjärd (M), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, talesperson för frågor om unga på arbetsmarknaden, Esabelle Dingizian (MP), riksdagsledamot och suppleant i arbetsmarknadsutskottet, talesperson i ungdomspolitiska frågor.

Nyttig eller onyttig kultur?

Deltagare: Jenny Johannesson, docent i biblioteks och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Statens Kulturråd, Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, Gunilla C Carlsson (S), riksdagsledamot, ordförande i kulturutskottet.

Vinnare och förlorare på spelmarknaden

Deltagare: Susanna Alexius, ek.dr företagsekonomi och organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm, Jenny Cisneros Örnberg, fil dr statsvetenskap, föreståndare på Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholms universitet, Peter Johnsson (S), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet samt spelpolitisk talesperson, Agneta Börjesson (MP), riksdagsledamot, kriminalvårdsfrågor och spelpolitik, Zenita Strandänger, tf kommunikationsdirektör, Svenska spel

Programmet:

10:00-10:45

Yttrandefrihet eller integritet?

Internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten och människor har lättare än någonsin att interagera med och hålla kontakten med vänner långt bort.   

Baksidan är att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Samtidigt är strafflagstiftningen på området till viss del ålderdomlig. 

Hur gör man när personlig integritet och yttrandefriheten står mot varandra? Är det dags att se över yttrandefrihetslagen?

Forskare: Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet,
Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet

Politiker: Johan Pehrson (FP), rättspolitisk talesperson, Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet, Maria Ferm (MP), rättspolitisk talesperson

11:00-11:45

Gruvor och urfolk – vilka intressen vinner?

Behovet av mineraler för både konventionell och ”grön” teknik ökar ständigt. Utvinningen leder till miljöförstöring och konflikter mellan urfolk och gruvbolag över hela världen. Men vilka intressen bör gå först? Det globala behovet av förbättrad teknik till gagn för utvecklingen, eller rätten att leva som man länge gjort på den mark och av de naturresurser som hotas? Finns det någon medelväg?

Forskare: Rebecca Lawrence, forskare i statsvetenskap Stockholms universitet, Mikael Höök, forskare i energisystem Uppsala universitet

Politiker: Kent Persson (V), Närings- och energipolitisk talesperson, Johan Johansson (M), riksdagsledamot Norrbottens län, Matti Berg (Samelandspartiet/ Sámiid Riikkabellodat), ledamot Sametinget

LUNCH 12-13

13:00-13:45

Nyttig eller onyttig kultur?

Kulturen och dess roll i samhället är ofta ifrågasatt. Är den viktig för samhället och individen och ska den få finansiellt stöd av staten? Vilka utmaningar ställs kulturpolitiken inför när kultur i allt högre utsträckning knyts till ekonomiska och sociala värden?

Forskare: Jenny Johannesson, docent i biblioteks och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Statens Kulturråd.

Politiker: Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, Gunilla C Carlsson (S), riksdagsledamot, ordförande i kulturutskottet.

14:00-14:45 

Räddar städerna den biologiska mångfalden?

Fler människor i världen bor nu i städer än på landsbygden. Denna urbanisering troddes länge vara ett hot mot den biologiska mångfalden, men nya undersökningar visar att städer i många fall kan hysa fler arter än jordbruksmarken omkring dem. Går det att stadsplanera och bygga speciellt för att gynna mångfalden och vad kostar det?

Forskare:  Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning, Stockholm Resilience Centre, Jerker Söderlind, tekn. dr och arkitekt vid Stadsliv AB.

Politiker: Helena Leander (MP), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Roger Tiefensee (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

15:00-15:45

Ung, arbetslös och utanför

Ungas väg till arbete är ofta lång och krokig. Är det dags för en ny välfärdspolitik mot ungdomsarbetslöshet och utanförskap?Vad är det som lett fram till dagens situation? Är den nuvarande utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken dåligt anpassad till de nya förutsättningarna för ungdomars möjligheter till arbete? Är det dags för mer flexibla åtgärder som överbryggar traditionella politiska gränsdragningar?

Forskare: Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, Malmö högskola, Susanne Zander, koordinator på Temagruppen Unga i arbetslivet.

Politiker: Jessica Polfjärd (M), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, talesperson för frågor om unga på arbetsmarknaden, Esabelle Dingizian (MP), riksdagsledamot och suppleant i arbetsmarknadsutskottet, talesperson i ungdomspolitiska frågor.

16:00-16:45

Vinnare och förlorare på spelmarknaden

Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta i praktiken? Vilka ansvarsluckor riskerar att uppstå mellan individer som förväntas ”spela lagom!” och organisationer som sjunger egenansvarets och förebyggandets lov?

Forskare: Susanna Alexius, ek.dr företagsekonomi och organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm, Jenny Cisneros Örnberg, fil dr statsvetenskap, föreståndare på Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholms universitet

Politiker: Peter Johnsson (S), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet samt spelpolitisk talesperson, Agneta Börjesson (MP), riksdagsledamot, kriminalvårdsfrågor och spelpolitik, Zenita Strandänger, tf kommunikationsdirektör, Svenska spel

Kontaktpersoner

Carin Carltoft
carin.carltoft@vr.se
Mobil: 0765-267 167


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-14