RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter & press

Sök i nyhetsarkivet

 • Anmäl nya behov – krav för infrastrukturbidrag 
  Vetenskapsrådet har en ny modell för hantering av forskningsinfrastruktur. Att delta i en behovsinventering är en första förutsättning för att området eller infrastrukturen ska komma i fråga för nästa... (2015-05-28)
 • 4 781 ansökningar om projektbidrag till Vetenskapsrådet
  I Vetenskapsrådets stora utlysning inkom totalt 4 781 ansökningar om projektbidrag. Av dessa var 1 724 ansökningar från kvinnliga sökanden och
  3 057 från män. I november publicerar vi vilka ansökninga...
  (2015-05-28)
 • Sven Stafström, generaldirektör
  ”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”

  Globalt sett har världskartan över vetenskaplig produktion förändrats relativt snabbt. Trots detta visar vår nya rapport ”Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt p... (2015-05-19)
 • Vetenskapsrådet i Almedalen
  I år hittar du Vetenskapsrådet på flera seminarium i Almedalen. Under tisdagen den 30 juni anordnar vi seminariet  Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar? – en diskussion om möjli... (2015-05-18)
 • Forskarmobilitet – vad är det och varför är det viktigt?
  Forskarmobilitet handlar om att forskare rör sig mellan olika lärosäten eller länder och skaffar sig tillgång till internationella kontakter, nätverk och infrastruktur. Denna rörlighet har betydelse f... (2015-05-07)

Nyhetsarkiv

Om du vill se alla nyheter från en viss månad, klicka på arkivlänkarna.

Senast uppdaterad: 2015-04-26

VR kommenterar