RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter & press

Sök i nyhetsarkivet

 • Sven Stafström, generaldirektör
  "2,5 miljarder till fria projektbidrag"
  I våras sökte drygt 5 600 forskare projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i Vetenskapsrådets stora utlysning. Nu är samtliga beslut tagna och totalt 824 forskare inom samtliga ... (2014-11-20)
 • Bidragsbeslut forskningsinfrastruktur 2014
  Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. För den kommande femårsperioden beviljas knappt 186 miljoner kronor till forskningsinfrastruk... (2014-11-19)
 • Vetenskapsrådet och Forte satsar 120 miljoner på vårdforskning
  Vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokusForskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på... (2014-11-17)
 • Bidragsbeslut forskningssamarbete med Italien

  Bidragsbeslut har fattats inom det italiensk-svenska forskningssamarbetet  inom teknik. Totalt har fem forskare beviljats medel. (2014-11-14)
 • Tack för alla synpunkter!
  Under hösten har vi öppnat webbforum där forskare har haft möjlighet att kommentera preliminära versioner av de översikter som under året tas fram inom sju av Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommit... (2014-11-14)
 • Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa

  Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa tar nu emot förslag på ledamöter till beredningsgrupperna inför 2015. Sista dag för nominering är den 31 december 2014 . (2014-11-13)
 • Bidragsbeslut forskningssamarbete med Indien
  Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag för forskningssamarbete med Indien. En förutsättning för bidraget är att Department of Science and Technology i Indien finansierar den indiska parten.
  (2014-11-12)
 • Möjlighet att föreslå svenska projekt inom forskningsinfrastruktur till ESFRI Roadmap 2016

  Processen för uppdatering av den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur har inletts. I samband med det ges svenska forskargrupperingar möjlighet att föra fram förslag om projekt för uppbygg... (2014-11-10)
 • Utlysning öppen inom FLAG-ERA

  Utlysningen omfattar dels forskning inom grafen, dels forskning om den mänskliga hjärnan (Human Brain Project). Sista ansökningsdag är den 27 januari 2015. (2014-11-05)
 • Sök medel till europeiska forskningssamarbeten inom systembiologi
  EU-projektet ERASysAPP (ERA-Net for Applied Systems Biology) är ett europeiskt nätverksprojekt där regionala och nationella finansiärer samarbetar för att stimulera forskning och innovation inom syste... (2014-11-05)
 • Bidragsbeslut utvecklingsforskning 2014
  Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom utvecklingsforskning. 356 ansökningar kom in, 92 har beviljats. Totalt beviljat belopp inom området är nästan 190 miljoner kr... (2014-11-04)
 • Beslut om bidrag har tagits inom International Career Grant (Marie Skłodowska Curie)
  Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) i årets stora utlysning. Av totalt 95 inkomna ansökningar har 24 projekt beviljats bidrag. (2014-11-04)
 • Bidragsbeslut framstående yngre forskare 2014
  Vetenskapsrådet har fattat beslut inom Bidrag till framstående yngre forskare i årets stora utlysning. Av totalt 212 inkomna ansökningar har 19 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 9 proce... (2014-11-04)
 • Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2014
  Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av totalt 2 070  inkomna ansökningar har 333 projekt beviljats bidrag. Det ger en bevilja... (2014-11-03)
 • Bidragsbeslut utbildningsvetenskap 2014
  Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Totalt inkom 269 ansökningar varav 29 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 10,8 ... (2014-11-03)
 • Utlysning inom forskningsinfrastruktur 2015
  Bidrag till ”Infrastruktur av nationellt intresse” utlyses från och med 2015 och ersätter tidigare bidragsformer inom forskningsinfrastruktur. Bidraget kan användas till samordning, utveckling, konstr... (2014-11-03)

Nyhetsarkiv

Om du vill se alla nyheter från en viss månad, klicka på arkivlänkarna.

Senast uppdaterad: 2014-11-10