RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • Universiteten har en nyckelroll i att utveckla open access

  Forskarnas val av publikationskanal för open access-artiklar kan underlättas och påverkas av universiteten och deras bibliotek. I maj lanserades Storbritanniens första open access- universitetsförlag, University College London Press, där alla böcker, monografier och tidskrifter är fritt tillgängliga online. ( 2015-10-07 )
 • Finlands Akademi inför separat finansiering för vetenskaplig risktagning

  Finlands Akademi vill experimentera med ett särskilt bidrag för högklassiga projekt som bedömts innefatta lovande vetenskaplig risktagning. Risken kan innebära till exempel ett nytt forskningsgrepp, lovande tvärvetenskap eller utveckling av preliminära resultat. ( 2015-10-07 )
 • Sekretariatet för Danmarks Det Frie Forskningsråd flyttar till Odense

  Den danska regeringen flyttar ett stort antal statliga arbetsplatser från Köpenhamn till andra regioner i Danmark. I planen för flyttningen ingår att sekretariatet för Det Frie Forskningsråd flyttar från sin nuvarande adress under Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40 i Köpenhamn, till Odense. ( 2015-10-07 )
 • Öppen konsultation om tillgängligheten till europeisk infrastruktur

  EU-kommissionen har i samarbete med ett flertal organisationer tagit fram ett Charter for Access to Research Infrastructures , vilket inkluderar ett antal principer och riktlinjer för tillgängligheten till forskningsinfrastruktur. Syftet med dokumentet är att öka förståelsen för vilka principer som reglerar tillgängligheten till de olika infrastrukturerna och för att öka transparensen kring process... ( 2015-10-07 )
 • Vilken effekt har de förenklade processerna inom Horisont 2020?

  EU-kommissionen har lanserat en öppen webbenkät för att få reda på användarnas erfarenheter av att ansöka om projektmedel inom ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020. Ett av huvudmålen med utformningen av H2020 var att göra ansökningsförfarandet och projektadministrationen enklare för användarna, att minska den administrativa bördan och snabba upp processerna. ( 2015-10-07 )
 • Big data kan användas för att visa forskningens genomslag utanför akademin

  EU-kommissionären för forskning, Carlos Moedas, vill utveckla nya metoder för att mäta forskningens genomslag utanför akademin genom att kombinera olika typer av statistik. Enligt honom kan användningen av olika informationssystem och big data som till exempel sysselsättningsstatistik kombineras med andra indikatorer för att visa de reella effekterna av forskningsprojekt. ( 2015-10-07 )
 • Tvärvetenskaplig forskning i siffor

  I tidskriften Natures specialnummer om tvärvetenskap den 16 september 2015 redovisas en analys av tillväxt och genomslag för forskningsartiklar som spänner över flera discipliner. Analysen visar att antalet artiklar som citerar forskning över ämnesgränserna har ökat stadigt sedan 1980-talet, både inom naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. Bland länder som publicerar flest tvärvetenskapliga... ( 2015-10-07 )
 • Översyn av Storbritanniens forskningsfinansieringssystem

  Samtidigt som en oberoende översyn av de brittiska forskningsråden pågår under ledning av Paul Nurse, har utbildnings- och forskningsdepartementet BIS ålagts att ta fram planer för inbesparingar på 25 alternativt 40 procent. Departementet har gjort en egen omdiskuterad översyn av finansiärerna, och det ryktas nu om såväl sammanslagning av de sju forskningsråden till ett råd som en nedläggning av H... ( 2015-10-07 )
 • Strategier för effektiv finansiering av universiteten

  European University Association EUA har publicerat en rapport där man kartlagt hur länderna i Europa har använt olika instrument för att omstrukturera och effektivisera forskningssystemet. I rapporten redovisas hur åtgärder för prestationsbaserad universitetsfinansiering, sammanslagningar och excellenssatsningar har använts och hur de har påverkat forskningssystemen. ( 2015-10-07 )

Senast uppdaterad: 2015-08-17