Webbplatser

Vetenskapsrådets officiella webbplats är www.vr.se. Övriga webbplatser är: Codex, Curie, Djurförsök.info, Expertsvar.se och SweCRIS.se.

Codexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen Codex har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Uppsala Universitet.

Curielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Curie är en nättidning om forskning. Vi bevakar aktuella forskningsfrågor och ger dig chansen att debattera forskningens villkor. Curie förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Vi tar pulsen på makthavare och beskriver hur besluten påverkar forskares vardag. Curie lanserades 2012 och ersatte då de ämnesspecifika tidningarna Forskning & Medicin, Tentakel och Tvärsnitt.

Djurförsök.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsöken behövs. På så sätt bidrar webbplatsen till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället.

Syftet med webbplatsen är att:

  • Ge relevant och saklig information om forskning där djurförsök ingår
  • Berätta om nyttan av djurförsök
  • Lyfta de etiska frågorna
  • Berätta om vårt arbete med att utveckla andra forskningsmetoder
  • Visa hur vi arbetar för att djuren ska må så bra som möjligt
  • Stimulera till diskussion

Djurförsök.info, en gemensam webbplats för universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå, Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Vetenskapsrådet.

Till djurforsok.infolänk till annan webbplats

Expertsvar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Expertsvar är en genväg för journalister till forskarkompetensen — på medias villkor. Genom Expertsvar får du tips på lämplig forskare och hur han/hon kan nås, inom utsatt tid. Tjänsten har skapats av universiteten och KK-stiftelsen, och drivs nu av Vetenskapsrådet i nära samarbete med svenska forskande myndigheter och internationella mediatjänster.

Forskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell populärvetenskap för alla. Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som samlar och sorterar material om forskning och ansvarar för sökning av svensk forskning. Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

SweCRIS.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCRIS (Swedish Current Research Information System) är en databas som har till uppgift att visa pågående och avslutade bidrag till svensk forskning  från ett flertal forskningsfinansiärer. SweCRIS ersatte i oktober 2014 den tidigare tjänsten Sweden ScienceNet (SSN). Vetenskapsrådet är ansvarig för driften och arbetar löpande med att vidareutveckla tjänsten och involvera fler finansiärer. 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-15