Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan beröra alla konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form.

Kommittén för KF

Kommittén för konstnärlig forskning stöder forskning och initierar frågor som rör området.

Läs mer om kommittén för KF

Utlysningar

RSS: Utlysningar inom konstnärlig forskning och utveckling, Vetenskapsrådet

 

Öppna utlysningar där de inom ämnesområdet konstnärlig forskning kan söka bidrag:

Symposium om konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet håller varje år sedan 2010 i ett symposium om konstnärlig forskning. Symposiet riktar sig till särskilt inbjudna vid konstnärliga högskolor eller andra lärosäten med relevanta utbildningar.

I år äger symposiet rum den 25-26 november i Malmö på temat "Konstuniversitet – politisk dröm eller utvidgad framtid för konsten?".

Mer information och anmälan

Årsbok

Vetenskapsrådet ger sedan 2004 ut en årsbok om konstnärlig forskning.
Syftet med boken är att skapa debatt kring området och informera om KF-kommitténs verksamhet samt utvecklingen av området i stort, både nationellt och internationellt.

Mer information om årsboken

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-07