Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan beröra alla konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form.

Kommittén för KF

Kommittén för konstnärlig forskning stöder forskning och initierar frågor som rör området.

Läs mer om kommittén för KF

Utlysningar

RSS: Utlysningar inom konstnärlig forskning och utveckling, Vetenskapsrådet

 

Öppna utlysningar där de inom ämnesområdet konstnärlig forskning kan söka bidrag:

Årsbok

Vetenskapsrådet ger sedan 2004 ut en årsbok om konstnärlig forskning.
Syftet med boken är att skapa debatt kring området och informera om KF-kommitténs verksamhet samt utvecklingen av området i stort, både nationellt och internationellt.

Mer information om årsboken

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-18