Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Vetenskapsrådet stödjer forskning om bland annat utbildningssystemets sociala, ekonomiska och politiska villkor, lärande, kunskapsbildning och kunskapsanvändning samt vägar till att öka mångfalden inom utbildning och undervisning.

Utlysningar

RSS: Utlysningar inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets aktuella utlysningar inom utbildningsvetenskap:

SKOLFORSK: Projekt för att kartlägga forskningsresultat

Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen att under år 2014 kartlägga forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i förskola och skola. Arbetet är redovisat i rapporten Forskning och skola i samverkan. Du kan även läsa delrapporter från projektets olika delar.

Ladda ner eller beställ rapporten Forskning och skola i samverkanlänk till annan webbplatsLäs om projektet

Forskning vi stödjer

Forskning inom utbildningsvetenskap hittar du bland:

Linnemiljöerna

Alla beviljade forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabas fram till 2014-12-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsprojekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i databasen SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Avslutade forskningsprojekt/konferensen Resultatdialog

Avslutade forskningsprojekt presenteras vid konferensen Resultatdialog varje år. En längre version av presentationerna samlas även i en rapport som ges ut i samband med konferensen och går att beställa via publikationstjänsten.

Konferensen Resultatdialoglänk till annan webbplatsRapporten Resultatdialog 2014länk till annan webbplats

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Forskningens framtid!

Under 2014 tog Vetenskapsrådet fram sju framtidsinriktade översikter av tillståndet i svensk forskning. Här kan du ta del av översikterna.

Till ämnesöversikten inom utbildningsvetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om Forskningens framtid och översikter inom andra områden

Området i bilder

Presentation om stöd till utbildnings-vetenskaplig forskning:

Ta del av presentationen(2014)öppnas i nytt fönster

Mötesdatum 2015

2 februari
26 mars
26 maj
10 september
27 oktober
2 december

Frågor

Har du frågor om kommitténs arbete kan du vända dig till koordinator                     Kerstin Nordstrand