Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Vetenskapsrådet stödjer forskning om bland annat utbildningssystemets sociala, ekonomiska och politiska villkor, lärande, kunskapsbildning och kunskapsanvändning samt vägar till att öka mångfalden inom utbildning och undervisning.

Utlysningar

RSS: Utlysningar inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets aktuella utlysningar inom utbildningsvetenskap:

SKOLFORSK: Projekt för att kartlägga forskningsresultat

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att under år 2014 kartlägga forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i förskola och skola.

Läs om projektet

Forskning vi stödjer

Ny satsning på Lärande-hjärna-praktik

Det ömsesidiga samspelet mellan Lärande-hjärna-praktik​ och hur kunskap om detta samspel kan användas i praktiken är ett forskningsområde som lyftes fram i 2010 års ämnesöversikt. En utlysning om forskningsbidrag görs under 2014.

Tidigare seminarier på detta temalänk till annan webbplats

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Pågående forskningsprojekt

Forskning pågår är en rapportserie som innehåller beskrivningar av forskning inom utbildningsvetenskap som pågår just nu, och som har fått stöd av forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Forskningsprojekten är indelade i åtta olika teman.

Välj tema och få en lista över de beskrivna projekten inom området

Mer forskning inom utbildningsvetenskap hittar du bland:

Linnemiljöerna

Alla forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avslutade forskningsprojekt/konferensen Resultatdialog

Avslutade forskningsprojekt presenteras vid konferensen Resultatdialog varje år. En längre version av presentationerna samlas även i en rapport som ges ut i samband med konferensen och går att beställa via publikationstjänsten.

Konferensen Resultatdialoglänk till annan webbplats

Rapporten Resultatdialog 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-14

Forskningens framtid – tyck till!

Under 2014 tar Vetenskapsrådet fram sju framtidsinriktade översikter av tillståndet i svensk forskning. Här kan du under hösten ta del av översikterna och även kommentera slutsatserna under en begränsad period.

Till webbforum för utbildningsvetenskap (nu stängt för kommentarer)

Besök på lärosäten under 2014

Presentation av utbildningsvetenskaplig forskning:

Ta del av presentationenPDF

Forskning.se

Nyheter från forskning.se - den nationella forskningsportalen: