Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Vetenskapsrådet stödjer forskning om bland annat utbildningssystemets sociala, ekonomiska och politiska villkor, lärande, kunskapsbildning och kunskapsanvändning samt vägar till att öka mångfalden inom utbildning och undervisning.

Utlysningar

RSS: Utlysningar inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets aktuella utlysningar inom utbildningsvetenskap:

Det finns inga aktuella utlysningar

SKOLFORSK: Projekt för att kartlägga forskningsresultat

Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen att under år 2014 kartlägga forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i förskola och skola. Arbetet är redovisat i rapporten Forskning och skola i samverkan. Respektive del i projektet kommer att redovisas mer detaljerat under våren 2015.

Ladda ner eller beställ rapporten Forskning och skola i samverkanlänk till annan webbplatsLäs om projektet

Forskning vi stödjer

Pågående forskningsprojekt

Forskning pågår är en rapportserie som innehåller beskrivningar av forskning inom utbildningsvetenskap som pågår just nu, och som har fått stöd av forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Forskningsprojekten är indelade i åtta olika teman.

Välj tema och få en lista över de beskrivna projekten inom området

Mer forskning inom utbildningsvetenskap hittar du bland:

Linnemiljöerna

Alla forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avslutade forskningsprojekt/konferensen Resultatdialog

Avslutade forskningsprojekt presenteras vid konferensen Resultatdialog varje år. En längre version av presentationerna samlas även i en rapport som ges ut i samband med konferensen och går att beställa via publikationstjänsten.

Konferensen Resultatdialoglänk till annan webbplatsRapporten Resultatdialog 2014länk till annan webbplats

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-09-07