Vetenskapsrådet i Almedalen

I år hittar du Vetenskapsrådet på flera seminarier i Almedalen. Bland annat kan du lyssna på diskussioner om Forskningens 
framtid och Infrastruktur för svensk forskning.

Forskningens framtid!

Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer har, med hjälp av ett hundratal andra forskare, tagit fram aktuella översikter över sina forskningsområden. Läs översikterna och om det fortsatta arbetet.