Resultatseminarium

Vetenskapsrådet arrangerar den 30 november ett seminarium där forskare presenterar sina resultat inom utvecklingsforskning.

Foto: Mikael Lundgren, Regeringskansliet

Forskningsproposition 2016

Inför forskningspropositionen har Vetenskapsrådet lämnat ett eget inspel och ett gemensamt tillsammans med fem andra myndigheter. Rapporten
Vägval för framtidens forskningssystem utgör ett underlag för vårt eget arbete.