Vetenskapsrådets historik

År 2001 lagstiftade Riksdagen om att inrätta Vetenskapsrådet för att "ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden".

Fem råd blev till ett

Vetenskapsrådet inledde verksamheten den 1 januari 2001 och är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vetenskapsrådet ersatte fem tidigare forskningsråd: Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet samt Forskningsrådsnämnden.

En myndighet - sju ämnesråd/kommittéer

Inom Vetenskapsrådet finns nu fyra ämnesråd – ett för humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin och hälsa, ett för naturvetenskap och teknikvetenskap och ett för forskningens infrastrukturer – samt tre kommittéer, en för utbildningsvetenskap, en för utvecklingsforskning och en för konstnärlig forskning och utveckling.

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2013-11-12