Europeiskt samarbete

Vetenskapsrådet är involverat i ett antal europeiska organisationer och program. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets europeiska samarbeten.

Europeiska unionens ramprogram Horisont 2020

Vetenskapsrådet har, tillsammans med Utbildningsdepartementet, expertansvar för åtta områden i EU:s nya ramprogram Horisont 2020 och biträdande expertansvar för fem områden. Dessutom är Vetenskapsrådet så kallad National Contact Point, eller kontaktperson, för ett antal områden.

Läs mer om Horisont 2020

European Research Council, ERC

Science Europe och European Science Foundation

Vetenskapsrådet har ett särskilt ansvar för forskningssamarbete inom EU samt ett stort engagemang i Science Europe och European Science Foundation (ESF).

Vetenskapsrådets samarbete med Science Europelänk till annan webbplats

Vetenskapsrådets samarbete med European Science Foundation, ESFlänk till annan webbplats

Övrigt samarbete inom EU

Vetenskapsrådets medverkan i ERA-NET

Vetenskapsrådets medverkan i Joint Programming

Vetenskapsrådets arbete inom European Strategy Forum for Research Infrastructures, ESFRIDela |

Senast uppdaterad: 2015-04-21