Europeiskt samarbete

Vetenskapsrådet är involverat i ett antal europeiska organisationer och program. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets europeiska samarbeten.

Samarbete med Science Europe och European Science Foundation

Vetenskapsrådet har ett särskilt ansvar för forskningssamarbete inom EU samt ett stort engagemang i Science Europe och European Science Foundation (ESF).

Vetenskapsrådets samarbete med Science Europe

Vetenskapsrådets samarbete med European Science Foundation, ESF

Samarbete inom Europeiska unionens ramprogram Horisont 2020

Vetenskapsrådet har, tillsammans med Utbildningsdepartementet, expertansvar för åtta områden i EU:s nya ramprogram Horisont 2020 och biträdande expertansvar för fem områden. Dessutom är Vetenskapsrådet så kallad National Contact Point för ett antal områden.

Om Vetenskapsrådets medverkan i Europeiska unionens ramprogram Horisont 2020

European Research Council, ERC

Övrigt samarbete inom EU

Vetenskapsrådets medverkan i ERA-NET

Vetenskapsrådets medverkan i Joint ProgrammingDela |

Senast uppdaterad: 2014-02-19