Organisation

Vetenskapsrådet har cirka 160 anställda. Myndighetens arbete leds av en generaldirektör. Från och med 2013-12-05 är Sven Stafström tf generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Generaldirektörens ställföreträdare och den som biträder generaldirektören i att leda myndigheten är förvaltningschef Göran Enander.

Myndigheten har tre avdelningar:

  • Avdelningen för forskningsfinansiering ansvarar för utlysningar, beredning och uppföljning av Vetenskapsrådets olika former av forskningsstöd.
  • Avdelningen för forskningspolitisk analys bidrar med underlag och beslutsstöd till ledningen, särskilda beslutsorgan, annan verksamhet inom myndigheten samt vissa instanser utanför Vetenskapsrådet. Avdelningen hanterar också uppdrag inom områdena genus, jämställdhet, etik och djurförsök.
  • Kommunikationsavdelningen arbetar med myndighetskommunikation och forskningskommunikation.

Till stöd för styrning och ledning av myndigheten finns fem enheter som hanterar frågor som rör ekonomi, personal, samordning, juridik och internationella frågor.

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-27