Organisation

Vetenskapsrådet har cirka 180 anställda. Myndighetens arbete leds av en generaldirektör. Sven Stafström är generaldirektör för Vetenskapsrådet.

 Myndigheten har fyra avdelningar:

  • Avdelningen för forskningsfinansiering ansvarar för utlysningar, beredning och uppföljning av Vetenskapsrådets olika former av forskningsstöd.
  • Avdelningen för forskningspolitik bidrar med underlag och beslutsstöd till ledningen, särskilda beslutsorgan, annan verksamhet inom myndigheten samt vissa instanser utanför Vetenskapsrådet. Avdelningen hanterar också uppdrag inom områdena genus, jämställdhet, etik och djurförsök.
  • Kommunikationsavdelningen arbetar med myndighetskommunikation och forskningskommunikation.
  • Avdelningen för forskningens infrastruktur har övergripande ansvar för finansiering av forskningsinfrastruktur samt driften av Sunet och för den infrastruktur som nu byggs upp för att förbättra och underlätta användningen av registeruppgifter för forskning.

Till stöd för styrning och ledning av myndigheten finns fyra enheter som hanterar frågor som rör ekonomi, personal, samordning, juridik och internationella frågor.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-10-30