SKOLFORSK: Underlag om skolforskning

Vetenskapsrådet har slutfört uppdraget med att bidra med underlag till Skolforskningsinstitutet. Arbetet i projektet SKOLFORSK beskrivs här.

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Det skedde på uppdrag av regeringen och skulle resultera i validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till ett kommande skolforskningsinstitut.

Projektet SKOLFORSK avslutades med en nationell konferens där resultaten presenterades i Stockholm den 28 januari 2015. Till konferensen publicerades en sammanfattning av de delprojekt som publiceras under våren 2015.

Ladda ner rapporten Forskning och skola i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporterna från delstudierna publiceras här löpande under våren 2015

Uppdrag att genomföra kartläggningar gick till experter inom respektive område. Projektledaren Cristina Robertson koordinerade delprojekten, strukturerade, planerade, ledde och följer upp arbetet med uppdraget. Projektledaren ansvarade också för samråd med externa samarbetspartner och för sammanställning av rapportering.

Kontaktpersoner

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-08-20