Regeringsuppdrag

 • Jämställdhet i myndigheter

  Under 2014 har Vetenskapsrådet och 17 andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamhet. Myndigheterna bedriver verksamhet som påverkar olika delar av medborgarnas liv, såsom bostad, sjuk- och föräldraförsäkring, företagande, studieekonomi med mera. För Vetenskapsrådet handlar uppdraget främst om jämställdhet inom forskningsfinansiering, men även myndighetens andra kärnverksamheter – forskningspolitisk analys och extern forskningskommunikation – ingår i satsningen på jämställdhetsintegration.
 • Modell för fördelning av forskningsresurser till lärosäten (Fokus)

  I mars 2013 fick Vetenskapsrådet ett regeringsuppdrag om att lämna
  förslag till modell för resursfördelning till universitet och högskolor
  som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och
  relevans, och som gör det möjligt att fördela resurser på ett sådant
  sätt att det premierar kvalitet och prestation i forskning. Uppdraget
  redovisas den 31 december 2014.
 • Forskningens framtid! Tillståndet för svensk forskning 

  Vetenskapsrådet har inlett en genomgripande översyn och kartläggning för att beskriva forskningsläget idag och den närmaste framtiden. Senast ett liknande arbete gjordes var 2011.
 • Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

  Med utgångspunkt i det arbete som genomförts i EU och kommissionens
  rekommendationer till medlemsstaterna har regeringen gett
  Vetenskapsrådet i uppdrag att utforma nationella riktlinjer om öppen
  tillgång till vetenskaplig information (open access). Vetenskapsrådet
  ska inom uppdraget samarbeta med Kungl. biblioteket och andra relevanta
  aktörer.
 • Deklaration från forskningskonferens i Lund: Europeisk forskning måste fokusera på att möta de stora utmaningarna

  Konferensen New Worlds New Solutions i Lund samlade 350 forskare,
  forskningsfinansiärer, företagare och politiker från hela Europa varit
  samlade för att diskutera hur europeisk forskning ska utvecklas.
Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-07-10