Fri tillgänglighet till forskningsresultat – open access

Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet. Antingen kan forskare arkivera redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller så kan de publicera direkt i tidskrifter på nätet som praktiserar open access.

Regeln trädde i kraft den första januari 2010. Den gäller inte retroaktivt; tidigare beviljade projekt omfattas alltså inte av detta krav, även om Vetenskapsrådet gärna ser att alla publicerar open access. Det finns idag flera studier som visar att forskning som publiceras open access sprids snabbare och citeras oftare. Det är ett skäl till att allt fler forskningsfinansiärer ställer krav om open access. De forskare som beviljas bidrag från och med 2017 ska publicera med en så kallad CC-BY-licens som möjliggör för återanvändning och ny användning av det underlag som forskningsresultaten baseras på, samt även så kallad text and data-mining. Här kan du läsa mer om CC-BYlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De forskare som beviljas stöd från Vetenskapsrådet måste antingen publicera resultaten i webbaserade tidskrifter som tillämpar open access, eller, efter publicering i en traditionell tidskrift, deponera materialet vid publiceringstillfället i ett öppen sökbar databas. Materialet ska göras öppet tillgängligt inom sex månader. För forskare som har bidrag inom utbildningsvetenskap (U) eller humaniora och samhälle (HS) gäller tillgängliggörande inom tolv månader.

De allra flesta svenska universitet och högskolor har databaser och dessutom personal som kan ge såväl praktisk hjälp som rådgivning. Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur man just där går till väga för att publicera open accesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor av mer principiell karaktär är du välkommen att kontakta oss på Vetenskapsrådet, se kontaktuppgifter nedan.

I underlaget för rapportering av forskning som Vetenskapsrådet finansierar kommer myndigheten från och med 2015 endast acceptera artiklar som är publicerade open access.

Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel, men Vetenskapsrådet har planer på att utvidga kravet om open access-publicering så att även böcker omfattas. Vi återkommer kring detta. Vetenskapsrådet vill gärna uppmuntra och informera om möjligheten att publicera böcker open access. Till höger finner du en länk till ett nationellt konsortium, Kriterium, som bistår forskare och förlag med både vetenskaplig granskning och open access-publicering av vetenskapliga böcker.

Vetenskapsrådets ställningstagande för open access har utarbetats i nära samarbete med SUHF, som företräder landets lärosäten, och Kungliga Biblioteket, som är huvudman för programmet OpenAcess.se.

Kontaktperson

Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa

Lisbeth Söderqvist, analytiker avdelningen för forskningspolitik

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-17