Vetenskapsrådets verksamhet

Vetenskapsrådet har fyra huvudsakliga verksamhetsområden och dessa är forskningsfinansiering, forskningspolitisk analys, forskningsinfrastruktur och forskningskommunikation.

Vårt uppdrag som forskningspolitisk rådgivare till regeringen innebär att vi arbetar med långsiktig kunskapsuppbyggnad inom analys, strategi samt uppföljning av forskning och forskningsfinansiering.

År 2014 betalade Vetenskapsrådet ut cirka 6,4 miljarder kronor i
forskningsstöd. Myndigheten är den största finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Vi arbetar för att svenska forskare ska få tillgång till forskningsinfrastruktur i Sverige och i andra länder. Med forskningsinfrastrukturer menar vi enkelt uttryckt verktyg som hjälper forskare att utföra forskning av högsta kvalitet. Det handlar till exempel om centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

Att främja och utveckla forskningskommunikation är en del av vår verksamhet. Forskningskommunikation behövs för att den kunskap som genereras av forskning ska komma till nytta i samhället. Vi arbetar för att öka kännedomen om forskningens innehåll och för att öka kommunikationen mellan forskare och det övriga samhället.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-23