Vetenskapsrådets verksamhet och organisation

Vetenskapsrådet har tre huvudsakliga verksamhetsområden och dessa är forskningsfinansiering, forskningspolitisk analys och forskningskommunikation.

Forskningsfinansiering

Vi är den största svenska finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vi fördelar cirka 5 miljarder årligen till den bästa grundforskningen i Sverige.

Läs mer om forskningsfinansiering

Analys, uppföljning och utvärdering

Vi har ett uppdrag som forskningspolitisk rådgivare till regeringen och arbetar med långsiktig kunskapsuppbyggnad inom analys, strategi och uppföljning av forskning och forskningsfinansiering.

Analyser, utvärderingar och uppföljningar utgör ett viktigt underlag för våra strategier och bedömningar i frågor som rör svensk forskning, forskningspolitik samt utveckling av vår egen verksamhet. Vi samverkar även med andra forskningsfinansiärer kring dessa frågor.

Läs mer om analys, uppföljning och utvärdering

Forskningskommunikation

Att främja och utveckla forskningskommunikation är en del av vår verksamhet. Forskningskommunikation behövs för att den kunskap som genereras av forskning ska komma till nytta i samhället. Vi arbetar för att öka kännedomen om forskningens innehåll och för att öka kommunikationen mellan forskare och det övriga samhället.

Läs mer om forskningskommunikation

Forskningsinfrastruktur

Vi arbetar för att svenska forskare ska få tillgång till forskningsinfrastruktur i Sverige och i andra länder.

Med forskningsinfrastrukturer menar vi enkelt uttryckt verktyg som hjälper forskare att utföra forskning av högsta kvalitet.  Det handlar till exempel om centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

För att forskare ska få tillgång till de främsta metoderna, den bästa utrustningen och relevant expertis arbetar vi med att finansiera och långsiktigt planera för nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer inom alla ämnesområden.

Läs mer om forskningsinfrastruktur.

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-26