Forskningskommunikation

Forskarfredag är ett årligen återkommande evenemang som äger rum på ett 30-tal orter i Sverige. I filmen berättar Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström om vikten av att kommunicera sin forskning. Filmen är producerad av Vetenskap & Allmänhet, VA.

Att främja och utveckla forskningskommunikation är en del av Vetenskapsrådets verksamhet. Vetenskapsrådet ska samordna kunskapsspridning till definierade målgrupper tillsammans med andra relevanta aktörer.

Vetenskapsrådets målsättning är att stärka Sverige som kunskapsnation och för detta ändamål arbetar myndigheten för ökat förtroende, intresse och acceptans för svensk forskning.

Vetenskapsrådet anser att det är en demokratisk rättighet för medborgare och folkvalda att ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel, och arbetar för att hitta nya vägar för dialog inom forskarsamhället och se till att forskningsresultaten når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv.

Vetenskapsrådet ger i samarbete med andra aktörer möjlighet för forskare att nå ut med sin forskning och skapa dialog via möten, böcker, webbplatser, festivaler, film och tv, konferenser och tidskrifter. I spalten till höger presenteras några exempel på Vetenskapsrådets verksamhet inom forskningskommunikation.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-12