Vetenskapsrådets uppdrag inom forskningskommunikation

Forskningskommunikation är en av Vetenskapsrådets kärnverksamheter. I regeringens uppdrag ingår att övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat. Genom att bidra till samverkan och dialog mellan forskarsamhället och det omgivande samhället, arbetar Vetenskapsrådet för att säkerställa kvaliteten inom forskning och på lång sikt verka för att forskningen kommer till nytta i samhället.

Begreppet forskningskommunikation rymmer i dag flera perspektiv, från att förmedla vetenskapliga resultat genom forskningsinformation, till att aktivt föra en dialog som en integrerad del av den vetenskapliga processen där forskare, andra aktörer i samhället och allmänheten samverkar. Oavsett perspektiv är alltid forskaren en central aktör i kommunikationen.

Vetenskapsrådet samarbetar med universitet och andra forskningsaktörer för att hitta nya vägar för dialog inom forskarsamhället, dels för att underlätta för att göra kunskap som forskning leder till, tillgänglig för alla, dels för att diskutera och förbättra villkor för forskning och forskarna.

Vetenskapsrådet arbetar på många olika sätt inom uppdraget, till exempel genom finansiering av aktiviteter och samarbetsprojekt, och rådgivning och deltagande i nationella och internationella nätverk inom området. En viktig del är också redaktionellt arbete och utveckling av de digitala kanalerna forskning.se och tidningen Curie om har fokus på frågor om forskningens resultat och villkor, samt att skapa nya gemensamma mötesplatser för forskare och det övriga samhället, utveckla populärvetenskapliga metoder, lyfta fram frågor inom forskning till debatt samt aktivt verka för internationellt samarbete. Samverkan sker i första hand med universitet och högskolor samt andra forskningsfinansiärer men även med andra aktörer.

Exempel på aktiviteter och samarbeten inom Vetenskapsrådets arbete med forskningskommunikation:

Forskning.se

Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar från landets lärosäten och forskningsinstitut. Forskning.se är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, KK-stiftelsen, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk Forskning, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor.

Till forskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen Curie

Curie är en nättidning om forskning. Tidningen bevakar aktuella forskningsfrågor och ger läsaren chansen att debattera forskningens villkor. Curie ges ut av Vetenskapsrådet.

Till Curielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Expertsvar

För journalister som vill nå  svenska forskare och experter för kommentarer och förklaringar eller helt nya vinklar på ett ämne. Bakom Expertsvar står alla universitet och de flesta högskolor, forskningsinstitut, Vetenskapsrådet och andra stora forskningsfinansiärer.

Läs mer om Expertsvar

Medieseminarier

För att inspirera forskare att kommunicera med det omgivande samhället anordnar Vetenskapsrådet tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, och VINNOVA, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och lokala lärosäten, medieseminarier.

Läs mer om medieseminarierna

Forskarfredag och Forskar Grand Prix

De regionala deltävlingarna som sker i samband med ForskarFredag (som är ett EU initiativ som samordnas av föreningen Vetenskap och Allmänhet) mynnar ut i den nationella finalen Forskar Grand Prix. Forskar Grand Prix går ut på att forskare tävlar i attpresentera sin egen forskning på ett så kortfattat, fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

Forskar Grand Prix arrangeras av Vetenskap och Allmänhet och en rad lokala arrangörer med stöd av EU-kommissionen och i samarbete med forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer om Forskarfredag

Läs mer om ForskarGrand Prix

Vetenskapsfestivalen

Den Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är i dag det största samlade återkommande populärvetenskapliga evenemanget i landet med mer än 600 programpunkter, hundratals medverkande och många tusentals besökare. Vetenskapsrådet är en av huvudmännen för arrangemanget. Vetenskapsfestivalen spelar en viktig roll som experimentscen för att nå ut med forskning till nya grupper och är en plattform för internationellt erfarenhetsutbyte inom området forskningskommunikation.

Läs mer om Vetenskapsfestivalen

Forum för forskningskommunikation

I samband med Vetenskapsfestivalen 2013 initierades en mötesplats för inspiration, kompetensutveckling och nätverkande för alla som jobbar med forskningskommunikation; Forum för forskningskommunikation.'

Läs mer om Forum för forskningskommunikation

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-12-22