Publicerad den

Uppdaterad den

Beredningsgrupper

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer cirka 6000 ansökningar varje år baserat på vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av totalt cirka 900 aktiva forskare med expertis inom olika områden. Här kan du läsa mer om varje beredningsgrupp.

Obs! Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand. Om det står ett annat år än det innevarande på sidan publiceras årets ledamöter vid ett senare tillfälle.

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: Den gemensamma diskussionen är minst lika viktig som betygen

    Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver huvudsekreterare Mattias Marklund och avdelningschef Lucas Pettersson v...

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2024

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2024. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2023.

  3. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.