Ansökningsguide

I denna guide finns information om hur du förbereder dig inför ansökan samt hur du gör för att fylla i ansökningsformuläret i Prisma.

Säkerställ att du uppfyller våra krav

Ta del av de krav som gäller för att vara behörig att söka bidrag. Det kan till exempel handla om krav på karriärålder, inriktning, aktivitetsgrad och samverkan. Kraven framgår alltid av den aktuella utlysningstexten. Vi utför kontroller och kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller de formella kraven för utlysningen.

Generell information om våra krav

Du ansvarar för att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt

Följ anvisningar och instruktioner i den aktuella utlysningstexten och i denna ansökningsguide om vad ansökan ska innehålla och om hur olika sektioner, avsnitt och bilagor ska utformas. Det är ditt ansvar att se till att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att du har bifogat rätt bilagor. Om ansökan inte är utformad enligt våra instruktioner så väger vi in det i bedömningen.

Följ god forskningssed vid upprättande av ansökan

Vi utgår ifrån att du som sökande följer god forskningssed när du utformar din ansökan. Det innebär att du inte lämnar falska, manipulerade, påhittade eller på annat sätt oriktiga uppgifter, eller att du utelämnar väsentlig information. Detta gäller ansökans alla delar: exempelvis att meriter är sanningsenliga, att forskningsplanen eller motsvarande inte omfattar någon form av plagiering och att publikationslistan är korrekt.

Vid signeringen av ansökan intygar du att uppgifterna du angett är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner. Om vi upptäcker allvarliga avsteg i ansökan kommer vi att kontakta dig och den medelsförvaltare som signerat ansökan. Som utgångspunkt kommer en ansökan som inte följer god forskningssed att avslås.

Läs mer i vår publikation God forskningssed

Riktlinjer kring användning av AI-verktyg i ansökan

Skapa ett konto i Prisma

Börja med att skapa ett personligt konto i vårt ansökningssystem Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lägg in dina person- och cv-uppgifter. Du behöver inte lägga in några publikationer på ditt konto – du bifogar dem i en pdf-fil när du fyller i ansökan.

Prisma är ett gemensamt ansökningssystem för Vetenskapsrådet, Formas och Forte, vilket innebär att du med ett enda konto kan hantera ansökningar till alla tre forskningsråden.

Du behöver bara lägga in dina uppgifter en gång och kan komplettera eller ändra dem vid behov. De som granskar ansökningar har inte tillgång till informationen på ditt konto – när du fyller i ansökan hämtar du istället själv in de uppgifter som behövs för bidraget du ska söka. Eftersom många av dem som granskar och bedömer ansökningar inte talar svenska rekommenderar vi att du lägger in alla beskrivande texter i ditt cv på engelska.

Din medelsförvaltare måste också ha ett konto

För att du ska kunna ansöka måste också den organisation som ska ta emot och administrera bidraget vara godkänd som medelsförvaltare Öppnas i nytt fönster. och ha ett organisationskonto i Prisma.

Tänk på!

 • Bekanta dig med ansökningssystemet Prisma och lägg in dina uppgifter redan innan utlysningen öppnar.
 • Lägg inte in några publikationer på ditt konto – du bifogar dem i en pdf-fil när du fyller i ansökan.
 • Se till att du har stöd för ditt projekt från din tänkta medelsförvaltare och diskutera budgetdetaljer, till exempel indirekta kostnader.

Skapa en ansökan i Prisma

 • Fyll i ansökningsformuläret.
 • Hämta information från ditt personliga konto.
 • Bifoga bilagor.

Här följer en generell beskrivning av ansökningsformulärets olika flikar med instruktioner för vad som vanligtvis ska ingå under varje flik. Läs utlysningstexten för mer specifika instruktioner.

En asterisk (*) i formuläret betyder att informationen som efterfrågas är obligatorisk. 

Vissa textfält går att formatera

Du kan ändra typsnitt, teckenstorlek och justera texten i vissa textfält. Det går även att infoga tabeller och symboler. Däremot går det inte att infoga bilder. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram, till exempel Microsoft Word, kan du behöva justera formateringen i efterhand med verktygen i Prisma. Vi rekommenderar att du använder typsnittet Arial.

Alla textfält har en maxgräns för antal tecken. Du ser hur många tecken som finns kvar i räknaren längst ner till höger i fältet. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga

Filen du bifogar ska vara i pdf-format. Har du flera dokument som ska ingå i bilagan så behöver du alltså sätta ihop dem till en fil. Det finns en maxgräns för storleken på filen och antalet sidor i bilagan – vad som gäller står i instruktionen för bilagan i utlysningstexten.

Tänk på!

 • Påbörja din ansökan i god tid. Du kan med fördel börja med forskningsplanen innan utlysningen öppnar.
 • Ta del av information om hur ansökan kommer att bedömas och förhåll dig till detta när du skriver ansökan.
 • Ta tidigt kontakt med och bjud in andra forskare som ska medverka i din ansökan, så att de i god tid kan bidra med sina uppgifter.

Registrera och signera

När du klickar på knappen ”Registrera” så registreras din ansökan. Så länge utlysningen är öppen kan du avregistrera din ansökan och göra ändringar. Kom bara ihåg att registrera din ansökan på nytt när du är klar.

Du ansvarar för att din ansökan är fullständig

Det är ditt ansvar att se till att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att du har bifogat rätt bilagor. Om ansökan inte är utformad enligt våra instruktioner så vägs det in i bedömningen.

Du ska bara lämna in de bilagor och den information som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte några kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana vi ber dig om.

När du registrerar ansökan signerar du den också som projektledare. När utlysningen stänger (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) blir din ansökan automatiskt slutregistrerad och får ett diarienummer.

Medelsförvaltaren ska signera ansökan inom en vecka

Din registrerade ansökan skickas automatiskt vidare till en behörig företrädare för medelsförvaltaren som ska signera ansökan i Prisma. Det är först när företrädaren för medelsförvaltaren signerat din ansökan som den är fullständig och kan gå vidare i vår beredningsprocess. Vem som signerar beror på hur din medelsförvaltare valt att lägga upp sin organisationsstruktur– vanligtvis är det prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas.

Medelsförvaltaren har en vecka (7 kalenderdagar) på sig att signera. När ansökan är signerad får du ett mejl. Det framgår också på ditt konto i Prisma, under "Ansökans status".

Tänk på!

 • Förhandsgranska din färdiga ansökan innan du registrerar den. Be gärna en kollega om synpunkter.
 • Registrera ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Då har du möjlighet att upptäcka och åtgärda eventuella fel.

Vad händer sen?

När du har registrerat din ansökan hittar du information om status, diarienummer och signering på ditt konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du som är ansvarig för en organisationsansökan hos medelsförvaltaren hittar informationen under fliken ”Organisationsansökningar".

Du som är projektledare för en organisationsansökan hittar informationen under fliken ”Ansökningar och bidrag”, på ditt konto i Prisma.

Andra forskare bedömer ansökan

Forskare med hög sakkunskap inom fältet bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet i konkurrens med övriga ansökningar, utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier. Öppnas i nytt fönster.

Information om vilka som granskar din ansökan, hur processen ser ut och vilka bedömningskriterier de utgår ifrån finns i utlysningstexten, under "Så bedöms din ansökan".

Alla som deltar i bedömningsprocessen måste följa Vetenskapsrådets jävspolicy och jämställdhetsstrategi.

Läs mer om hur vi säkrar kvaliteten i bedömningen.

Beslut om bidrag

Kort efter att bidragsbeslutet är fattat publicerar vi en lista med vilka som beviljas bidrag, här på Vetenskapsrådet.se.

Inom några dagar kan du se beslut och yttrande för din ansökan på ditt konto i Prisma, under fliken "Ansökningar och bidrag". I yttrandet finns betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

Du som är ansvarig för en organisationsansökan hos medelsförvaltaren hittar beslut och yttrande under fliken ”Organisationsansökningar".

Du som är projektledaren för en organisationsansökan hittar beslutet på ditt konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag” – däremot kan du inte ta del av yttrandet som är kopplat till beslutet.

Lycka till med din ansökan!

Det här var sista steget i ansökningsguiden. Information om vilka steg som följer om du blir beviljad bidrag hittar du i bidragsbeslutet.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Om du stöter på problem

I Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra i de flesta moment.

Hittar du inte svaret på din tekniska fråga? Då kan du kontakta Prismas tekniska support. Det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar.

Prismas tekniska support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

 2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

  I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

 3. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.