Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Rekordmånga forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2022

Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 218 forskare från 20 länder får bidrag. 13 av dem har en svensk värdinstitution. Det är nytt svenskt rekord!

ERC Advanced Grant är på 2,5 miljoner euro och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren. I utlysningen 2022 får 218 forskare från 20 länder dela på totalt 544 miljoner euro.

Bland de 13 forskarna i Sverige som får bidrag är 6 verksamma inom life science, 6 inom humaniora och samhällsvetenskap (social sciences and humanitites) och 1 inom naturvetenskap och teknikvetenskap (physical sciences and engineering).

Ytterligare två forskare i Sverige har fått högsta betyg (A) på sin ansökan och finns med på ERC:s reservlista.

–I år är det ett rekordår för Sverige avseende ERC Advanced Grant. Det är extra kul att antal beviljade projekt inom humaniora och samhällsvetenskap ökar. Sveriges beviljandegrad är på 19 % vilket är högre än den totala beviljandegraden för utlysningen som ligger på 13 %, säger Anethe Mansén, nationell kontaktperson för ERC.

Beviljade forskningsprojekt

Göteborgs universitet

 • Fredrik Backhed med projektet IMPACT: Imidazole propionate and fibrosis in cardiometabolic diseases
 • Randi Hjalmarsson med projektet POLICE-PRISONS-FIRMS: Breaking the Inequality-Crime Cycle: Biases in Police Decisions, 'What Works' in Prison, and Firm Demand for Workers with Criminal Records

Karolinska institutet

 • Gonçalo Castelo-Branco med projektet SingleMS: Unveiling the functional outcome of single nucleotide polymorphisms and variants in oligodendroglia in multiple sclerosis
 • Maria Eriksson med projektet SOMATICART: Somatic mutations in vascular-wall function and age-associated disease
 • Björn Högberg med projektet qScope: The sequencing microscope - a path to look at the molecules of biology

Lunds universitet

 • Oskar Hansson med projektet ADVANCE-AD: Novel biomarkers for improving diagnostics, prognostics, and treatments of Alzheimer’s disease
 • Sara Linse med projektet CHAPLIN: Chaperone action - a thermodynamic view
 • Lennart Olsson med projektet PERENNIAL: Is there a PERENNIAL future of agriculture?

Stockholms universitet

 • Jonas Tallberg med projektet DEMCOOP: Democracy, Autocracy, and International Cooperation
 • Maja Schlueter med projektet TRANSMOD: Building models of, with and for sustainability transformations
 • Jakob Svensson med projektet MISSINGMARKETS: It’s (also) what you produce: Experimental Evidence on Creating Markets for Quality in Low-income Countries

Uppsala universitet

 • Sebastian Deindl med projektet DONUTS: Dependence Of NUcleosome Transactions on Sequence
 • Ashleigh Harris med projektet ALMEDA: African Literary Metadata

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Sverige och ERC Advanced Grant över tid

De senaste fem åren har 39 forskare med en svensk värdinstitution fått bidraget.

Stapeldiagram över antal bidrag per ämnesområde och år.

Antal beviljade bidrag (ERC Advanced Grant) per ämnesområde och år. Källa: ERC

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC

Vi arrangerar bland annat webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel, och digitala informationsmöten inför kommande utlysningar.

Om du har frågor, kontakta Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 14 av forskarna som får bidrag har en svensk värdinstitution.

 2. Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

  I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i ...

 3. Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

  Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska f...

Till toppen