Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: 498 218 000 kronor

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2020. Totalt beviljar vi drygt 498 miljoner kronor för åren 2020–2025.

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

cirkeldiagram över ämnesfördelningen

1) Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Genusstudier, Arbetslivsstudier, Internationell migration och etniska relationer

2) Antikvetenskap, Kulturstudier, Etnologi

3) Består av 23 olika kategorier där ingen kategori är större än 4,19 % av totalen.


Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

422

47

11%

Män

447

52

12%

Totalt

869

99

11%


Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

398

44

11%

Män

414

50

12%

Totalt

812

94

12%


Beviljandegrader: projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

3

13%

Män

33

2

6%

Totalt

57

5

9%


Beviljandegrader: tidskriftsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Totalt

37

 20

54%


Bidragsbelopp

Totalt för alla utom tidskriftsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

232 932 000

1 370 188

Män

251 804 000

1 430 705

Total

484 736 000

1 400 971


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

191 189 000

1 225 571

Män

212 047 000

1 269 743

Totalt

403 236 000

1 248 409Bidragsbelopp: projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

41 743 000

2 981 643

Män

39 757 000

4 417 444

Totalt

81 500 000

3 543 478


Bidragsbelopp: tidskriftsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Totalt

13 482 000

224 700


Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som har beviljats mest medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet21

90 048 000

Stockholms universitet

19

89 683 000

Göteborgs universitet

12

74 472 000

Lunds universitet

13

57 656 000

Kungliga Tekniska Högskolan

3

29 497 000

Karolinska Institutet

5

23 095 000

Linköpings universitet

4

20 800 000

Malmö universitet

3

14 336 000

Umeå universitet

3

14 160 000

Linnéuniversitetet

4

12 150 000

Totalt

87

425 736 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

KONTAKT

Projektbidrag

Kim von Hackwitz
kim.vonhackwitz@vr.se
+46 (0)8 546 44 047

Eva Bergström
eva.bergstrom@vr.se
+46 (0)8 546 44 141

Tidskriftsbidrag

Anders Sundin
anders.sundin@vr.se
+46 (0)8 546 44 115

Eva Bergström
eva.bergstrom@vr.se
+46 (0)8 546 44 141